V&O

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je GDPR?

GDPR nadomešča sedanjo Direktivo EU o varstvu podatkov 95/46 / ES in se od 25. maja 2018 neposredno uporablja v vseh državah članicah EU in EGP.

 

GDPR bistveno spreminja ureditveno okolje EU na področju varstva podatkov, postavlja strožje zahteve, dosega več podjetij in nalaga potencialno višje kazni.

 

Podjetja morajo:

  • Izvajati programske ukrepe in aktivna dokazovanja skladnosti
  • Izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito pravic posameznikov pri oblikovanju sistema obdelave in obdelavi podatkov
  • Izvajati presojo vplivov dejavnosti obdelave z visokim tveganjem na varstvo podatkov
  • Uvesti zasebnost po zasnovi in privzeto
  • Imeti obvestilo o kršitvi podatkov

COFACE in GDPR

Coface se zavzema za zaščito osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje, s strogimi politikami in nadzorom skladnosti, da se zagotovi ustrezna hramba in uporaba podatkov.

 

Coface je ustanovil program GDPR za celotno podjetje s ključnim izvršnim sponzorstvom, ki pokriva prizadete podružnice in podružnice.

 

Pregledujejo se dejavnosti obdelave podatkov, ki vključujejo podatke o posameznikih v EU, vključno z aplikacijami in bazami podatkov, politikami in postopki, da se zagotovi, da zaposleni, partnerji in prodajalci osebne podatke obdelujejo v skladu z zahtevami GDPR.

 

Coface uporabljna mrežo nacionalnih dopisnikov in posebno skupino, da bi zagotovil trajnostno skladnost z GDPR naprej.

Kako to vpliva name kot na stranko Coface?

GDPR ne velja samo za organizacije s sedežem v EU, temveč tudi za organizacije s sedežem zunaj EU, če ponujajo blago ali storitve posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, ali spremljajo njihovo vedenje.

 

Velja za vsa podjetja, ki obdelujejo in hranijo osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki prebivajo v Evropski uniji, ne glede na lokacijo podjetja.

 

GDPR lahko zahteva posodobitve nekaterih določb o zasebnosti podatkov v pogodbah s strankami, da odraža spremembe, ki jih zahteva GDPR.

 

Če so potrebne spremembe dokumentacije, ki jo imamo pri vas, vas bomo kontaktirali, da vam zagotovimo kakršne koli nove pogoje ali obvestila o zasebnosti, ki so potrebna.

Sem stranka COFACE izven EU območja; kako GDPR vpliva name?

Ozemeljsko področje uporabe GDPR je širše in se lahko nanaša na organizacije, ki nimajo sedeža v EU, ampak ponujajo blago ali storitve posameznikom v EU in / ali spremljajo vedenje posameznikov v EU.

 

Coface pregleduje vse svoje dejavnosti, ki vključujejo posameznike v EU, da bi ugotovil, ali velja širše ozemeljsko področje uporabe.

 

Po potrebi bo Coface sprejel ukrepe, ki lahko vključujejo posodobitev pogojev poslovanja, da bodo odražali spremembe, ki jih zahteva GDPR.

Ali lahko vidim vaše pravilnike o zasebnosti podatkov?

Ukvarjamo se z vsemi našimi politikami in postopki ter jih po potrebi posodabljamo, da bi bili skladni z GDPR.

 

Za prenos obvestila o zasebnosti Coface lahko kliknete spodnjo povezavo.

Ali obstaja potreba po "izrecnem" ali "nedvoumnem" soglasju - in v čem je razlika?

Izrecno soglasje je potrebno le za obdelavo občutljivih osebnih podatkov - v tem kontekstu ne bo zadostovalo nič, kar bi pomenilo, da se »odločite«.

 

Za neobčutljive podatke pa bo dovolj »nedvoumno« soglasje.

 

Soglasje mora biti jasno in razločno od drugih zadev ter v razumljivi in lahko dostopni obliki z jasnim in preprostim jezikom.

Vrh