Naša ponudba

Coface Global Solutions

MEDNARODNO ZAVAROVANJE, KI ŠČITI PRED NEPLAČILI, KJERKOLI POSLUJETE

KDAJ IN ZAKAJ IZBRATI COFACE "Global Solutions":

  • Nenehna podpora na sedežu podjetja kot tudi na njegovih podružnicah;
  • Atraktivne možnosti nakupa, zahvaljujoč sredstvom v "pool-u";
  • Celoten pregled nad tveganji glede vaših partnerjev in optimiziran nadzor nad vašimi podružnicami;
  • Dostop do zelo natančne aplikacije, enostavne za uporabo: "CGS Dashboard".
Prilagojen velikim multinacionalnim podjetjem

“Coface Global Solutions” (CGS) je bil specifično oblikovan za uporabo in podporo poslovanja v velikih multinacionalnih podjetjih.

 

Prednosti: 

S sistemom CGS (Coface Global Solutions) so vaše nabave stroškovno učinkovitejše, upravljanje s kreditnimi limiti pa maksimalno optimizirano. S sistemom boste zavarovali vašo celotno prodajno mrežo in izboljšali učinkovitost vaših obratnih sredstev. CGS koordinira in gradi vaše kreditno zavarovanje na globalni ravni.

 

S »Coface Global Solutions« imajo vsa vaša podjetja na voljo zbirko orodij za upravljanje zavarovalne police, prav tako pa lahko enostavno dostopajo do:

  • Celotne Coface mednarodne mreže, ki ponuja kreditna zavarovanja neposredno ali preko partnerjev v 100 državah po svetu;
  • Globalno bazo podatkov o podjetjih iz celega sveta in naših 350 strokovnjakov za ocenjevanje tveganj, specializiranih po področjih;
  • »CGS Dashboard«, modeerna in uporabniku prijazna platforma za analizo kreditnih tveganj on-line;
  • Globalni pregled po strankah, stopnji tveganja ali oceni državnega tveganja in jasen vpogled v zavarovalna tveganja.

 

 

V Sloveniji storitve kreditnega zavarovanja pri skupini Coface ponuja naša podružnica v Avstriji.

ZA VAS IMAMO DRAGOCENO REŠITEV...

Coface Global Solutions

Družba s sedežem v Rotterdamu posluje na svetovnem trgu kmetijske mehanizacije. Sestavlja jo 35 podružnic in približno 100 prodajnih pisarn.
 
Pred osmimi meseci je družba prevzela južnoameriškega trgovca, ki bil vključen v program »Coface Global Solutions«. Z zanimanjem so pregledali podatke, ki jih je nudil »CGS Dashboard« in upravni odbor se je odločil, da opravijo globalni pregled kreditnega zavarovanja. Ta je pokazal, da bi lahko družba z zvišanjem izdatkov za 18%, imela 100% kritje za prodajo, namesto obstoječih 53%.
 
Med implementacijo »CGS Dashboard-a« v vseh podružnicah, je družba ugotovila kumulativni znesek obvez do nekaterih strank in njihovih hčerinskih družb, ki so delovale pod lastnim imenom (torej ne pod imenom svojega matičnega podjetja). Odločili so se, da bodo izdelali analizo konsolidiranih terjatev v naslednjem letnem poročilu, v katerem bodo razlikovali med zavarovanimi in nezavarovanimi terjatvami. Finančni direktor je vedel, da bo delničarjem takšno razkritje veliko pomenilo, saj posebno pozornost namenjajo ravno tem ključnim informacijam.

Vrh