Novice in publikacije
16/06/2020
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Analitik poslovnih informacij, (m/ž)

Coface PKZ zavarovalnica d.d., objavlja prosto delovno mesto

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Delo bo obsegalo:
 
Analizo poslovnih informacij:

 • pravočasno in učinkovito analiziranje poslovnih informacij in izdelava poročil z zaključki ter natančnimi priporočili oddelku prevzemanja tveganj v zavarovanje,
 • izdelava in potrjevanje kreditnih limitov v skladu s pooblastili,
 • raziskovanje dodatnih informacij, vzpostavljanje stikov s podjetji in pogovori za pridobitev poglobljenih finančnih in poslovnih informacij z namenom ocenjevanje njihovega trenutnega položaja, kadar je potrebno,
 • spremljanje občutljivih primerov, pošiljanje opozoril o posebnih dogodkih,
 • preverjanje ocen vira in skladnosti ocen tveganja dolžnika ter njihovo prilagajanje, če je potrebno,
 • vnos podatkov v ustrezne baze podatkov ter arhiviranje poslovne dokumentacije.

Komuniciranje:

 • vzpostavljanje stikov s podjetji za pridobitev finančnih in poslovnih informacij,
 • povezovanje z lokalnimi ponudniki informacij (pregled, poizvedbe itd.),
 • proaktivno sodelovanje s sodelavci prevzemanja tveganj v zavarovanje,
 • komunikacija s sodelavci prevzemanja tveganj v zavarovanje glede skladnosti kreditnih ocen in odločanje o nujnosti korektivnih ukrepov.

Poročanje:

 • priprava mesečnih pregledov in po potrebi priprava priložnostnih poročil in analiz.

Skladnost:

 • zagotavljanje skladnosti z notranjimi postopki Družbe in Skupine.

Od kandidatov/kandidatk se zahteva:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj oziroma
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • znanje hrvaškega jezika,
 • zelo dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
 • zelo dobro poznavanje računovodskih izkazov,
 • zelo dobro razvite komunikacijske veščine.

Želeno:

 • znanje drugega tujega jezika.

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas, s šest (6) mesečnim poskusnim delom.
 
Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 1.7.2020. na naslov:
 
Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"
ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

Stik


NATAŠA ARKO

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 815   M. +386 (0)31 843 446
natasa.arko@coface.com
DAVČNA ULICA 1 - 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh