Novice in publikacije
01/07/2020
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Asistent v prevzemanju tveganj v zavarovanje, (m/ž)

Asistent v prevzemanju tveganj v zavarovanje

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Delo bo obsegalo:
 

Ravnanje z informacijami:

 • zbiranje zahtevkov za kreditne limite, ročno vnašanje zahtevkov za limite, v kolikor potrebno,
 • obravnavanje prenosov polic, usklajevanje datotek o ustvarjanju/prilagajanju uporabnikov itd.,
 • pomoč tujim (zunanjim) partnerjem  pri izmenjavi informacij in sprejemanju odločitev.

Spremljava:

 • spremljanje odzivnega časa in čakajočih odločitev,
 • spremljanje zahtevkov za obnovo kreditnih limitov,
 • prizadevanje za doseganje ključnih kazalnikov uspešnosti in dogovorov o ravni storitev, ki jih je Družba določila za oddelek.

Poročanje:

 • priprava poročil za vodstvo o aktivnostih oddelka,
 • priprava statističnih poročil in prezentacij v zvezi s portfelji strank, kadar je potrebno.

Odnosi s strankami:

 • povezovanje z oddelkom analize poslovnih informacij in ostalimi organizacijskimi enotami z namenom zagotavljanja optimalnega poteka procesa dela.

Podpora:

 • pomoč strokovnim sodelavcem pri izvajanju nalog oddelka za prevzemanje tveganj v zavarovanje in po potrebi zunanjim deležnikom in ostalim organizacijskim enotam,
 • zagotavljanje podpore razvoju in preizkusu orodij za prevzemanje tveganj,
 • izvajanje internetnih raziskav (npr. v zvezi s povezavami skupin, opredelitvijo novih kupcev),
 • zagotavljanje, da vsi postopki dela potekajo brez zamude in nerešenih nalog.

Skladnost:

 • zagotavljanje skladnosti z notranjimi postopki Družbe in Skupine.

 

Od kandidatov/kandidatk se zahteva:

 • (16102) višješolska izobrazba (prejšnja) ali (16101) višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj oziroma
 • (15002) srednja splošna izobrazba ali (15001) srednja tehniška in druga strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj,
 • dobro razvite komunikacijske veščine,
 • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
 • poznavanje pisarniškega poslovanja.

Želeno:

 • znanje drugega tujega jezika.

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas, s tri (3) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 07.07.2020. na elektronski naslov: sonja.kopac@coface.com.

Vrh