Novice in publikacije
30/09/2014
Tveganja držav in ekonomske študije

Prezadolženost slovenskih podjetij

Kljub dejstvu, da je bilo v letu 2013 rekordno število začetih stečajev in
prisilnih poravnav zoper slovenska podjetja, smo v letu 2014 priča
novemu skoku. V prvem polletju je bilo tako že več začetih postopkov
prisilnih poravnav kot v celotnem letu 2013, število novo začetih stečajnih
postopkov pa zaostaja le še za petino!

Snemi sporočilo za javnost : Prezadolženost slovenskih podjetij (405,85 kB)

Stik


Damir LOVENJAK

Managing Director
Coface Slovenija d.o.o.
Slovenčeva 22
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIA
Tel: +386 (0)1 425 90 65
mail: damir.lovenjak@coface.com

Vrh
  • Slovenian