O Coface

Naša vizija

Postati najbolj okreten globalni partner v industriji obvladovanja poslovnih tveganj

Naše poslanstvo je pomagati podjetjem po vsem svetu doseči njihove prodajne cilje, bolje nadzorovati dobičkonosnost in doseči tržni položaj z optimizacijo njihovega kreditnega cikla.
                                                                                                              
Vision
                                                                                                                                                                             
 

Našo vizijo podpirajo vrednote, ki so skupne nam vsem

Fokus našega delovanja

Fokus

Postaviti zadovoljstvo strank v jedro našega delovanja: produkti, nivo zagotavljanja storitev in fleksibilnost. Ostati povezani s trgom: makroekonomsko, spremljanje konkurence. Graditi in vzdrževati močne in trajne odnose s posredniki in partnerji.

Strokovno znanje

Kompetenz

Podpirati in razvijati našo dolgoletno strokovnost pri odločanja o prevzemu tveganja, prodaji, sistemih in procesih kakor tudi poznavanje branž po geografski in sektorski raznolikosti. Krepiti naše voditeljstvo in upravljanje človeških virov.

Pogum in odgovornost

Mut und Verantwortung

Prevzemati odgovornost za svoje odločitve in njihove posledice, zadeti pravo razmerje med rastjo in tveganjem, delegirati, preverjati, nadzirati uspešnost naših poslovnih storitev, opolnomočiti lokalne time tako, da so vključeni v strateško in poslovno načrtovanje, imeti željo in pogum po inoviranju in preizkušanju novih idej.

Sodelovanje

Teamwork

Izboljševati sodelovanje med vsemi oddelki, funkcijami in državami; izkazovati visok nivo transparentnosti v naših poslovnih odnosih, razumeti in prepoznati prispevek vseh zaposlenih ter slaviti naše uspehe.

Celovitost

Puzzleteile

Izkazovati profesionalen odnos, ki temelji na zaupanju, preglednosti, poštenosti in iskrenosti  tako znotraj podjetja kot navzven do naših strank, partnerjev in ostalih deležnikov. To, med drugim, pomeni strogo spoštovanje veljavne zakonodaje na trgih, na katerih smo prisotni.

Vrh