O Coface

Ključni finančni podatki

Coface finančni rezultati za leto 2015

  •  Rast prometa: 3,4% na trenutni obseg poslovanja
  •  Čisti prihodki (skupina delež): 126M EUR za 2015, 28M EUR v četrtem kvartalu
  •  Čisti dobiček EUR 0,80 na delnico: stopnja distribucije 5.60% čistega dobička
  •  Xavier Durand prevzame mesto CEO-ja
Če ni navedeno drugače, so razlike izražene v primerjavi z rezultati na dan 31. december 2014
Objavljeni rezultati za leto 2014 so bili prilagojeni, upošteva se vpliv IFRIC 21
Letni rezultati 2014 preračunani iz IFRIC 21, enaki tistim, objavljenim v letu 2014
 
KLJUČNI PODATKI NA DAN 31. decembER 2015
Odbor direktorjev COFACE SA je pregledal konsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2015, v svoji seji dne 9. februarja 2016. Te so bili predmet revizijske komisije. Nerevidirani računovodski izkazi; so certificirani.
 
PROMET
Leta 2015, je konsolidiran promet znašal 1489.5M EUR , kar je za 3,4% več v primerjavi z letom 2014 (+ 1,2% pri konstantnem obsegu in menjalnih tečajev). Povečanje je posledica poslovne strategije, ki jo skupina izvaja. Temelji predvsem na inovaciji izdelkov, večkanalni distribuciji ter krepitvi prodajnih procesov in nadzoru prodaje. Rast prihodkov skupine je bila podprta s strani razvijajočih se trgov. Konkurenčno okolje in donosnost naročil na zrelejših trgih sta  vplivala na oblikovanje cen v celotnem letu 2015.
 
OBETI 
Sedanje makroekonomsko okolje je zahtevno (šibka rast v razvitih gospodarstvih, večje tveganje na razvijajočih se trgih, in nestanovitnost finančnih trgov), in se bistveno ne bo spremenilo za leto 2016. Kot je bilo objavljeno 15. januarja 2016, je Xavier Durand prevzel mesto novega CEO-ja.
 
Commenting on his new appointment, Xavier Durand,CEO of Coface, said: 
« I am proud to be at the head of this great company: Coface is a world-wide recognized brand and the Group has in-depth expertise.
My priorities will be the following:
  •  Risks: our exposure was adjusted between 2014 and 2015, and we will continue to make adjustments for as long as it is necessary; the effects of this will be seen over time.
  •  Costs: we will study and put in place the structural changes required to improve the Group’s operational efficiency.
  •  In this context, my mission is also to identify the levers and means to re-boost the Group’s commercial activity.
With my leadership team, and after an initial settling-in period, I will define the actions to strengthen Coface’s profitable growth over the long-term. I begin this work today and I will take the opportunity of our quarterly updates to keep you informed of our progress. »
NOTES
1 Constant scope and exchange rates. Published results for 2014 have been restated to take into account the impact of IFRIC 21.The annual results 2014restated from IFRIC 21 are equivalent to those published in 2014
2 See annex, "Reconciliation table", for the calculation of operating income excluding restated items. For the calculation of net income (group share), a normalised tax rate has been applied to restated items for fiscal years 2014 and 2015.
3 Internal overheads are restated to exclude an exceptional provision of €3.2M
4 Investment income net of expenses, excluding cost of debt.
5 Distribution subject to approval by the Annual General Meeting of Shareholders on May 19th 2016.
6 Subject to the signature of the agreement regarding the establishment of this contingent capital line
7 Coverage ratio calculated according to Coface’s interpretation of Solvency II standard formula. Preliminary calculation.
8 Finance Law No. 2015-1786, Article 103, from December 29th 2015
Vrh
  • Slovenian