Kdo smo

Priporočila naših strank

clients-say-best2

Sašo Kronovšek, Silco d.o.o.

S Coface PKZ sodelujemo že vrsto let, zadovoljni smo z njihovim partnerskim odnosom in fleksibilnostjo. Pred kratkim se nam je zgodil škodni primer in odškodninski zahtevek je bil zelo korektno rešen.
 
Zavarovanje terjatev nam je osnova, da sploh gremo v izvoz. Pri dogovarjanju s stranko se nam ni treba obremenjevati, ali bo svoje obveznosti plačala ali ne. Sodelovanje s Coface PKZ nam tako nadvse olajša poslovne odločitve. Vsaki stranki povemo, da so terjatve do njih zavarovane pri kreditni zavarovalnici. Če kupcu ne moremo ponuditi plačilnih pogojev, kot jih želi, negativno plat takšnih pogajanj prenesemo na zavarovalnico kot tretjo osebo in  stranke to lažje in bolj razumejo.

Alfred Šarlah, Štore Steel d.o.o.

S Coface PKZ na področju zavarovanja terjatev sodelujemo že vrsto let. Odlični partnerski odnos , ki smo ga skupaj zgradili v tem času, nam omogoča sprejemati optimalne rešitve pri sklepanju poslov z novimi kupci. S tem smo določene rizike poslovanja obvladali in še bolj stabilizirali delovanje našega podjetja.

Gorazd Uratnik, Lisca d.d.

V Lisci Sevnica večino prihodkov ustvarimo na tujih trgih, kjer smo poleg valutnega tveganja izpostavljeni tudi tveganju neplačil kupcev. To tveganje uspešno obvladujemo v sodelovanju s Coface PKZ. Z njimi sodelujemo že vrsto let, čeprav smo preverjali tudi ponudbe drugih zavarovalnic, smo ostali njihov partner. Razlog je v njihovi učinkovitosti in razumevanju naših poslovnih  potreb. Z njihovo pomočjo praktično nimamo neplačanih terjatev. Poleg tega pa nam njihove bonitetne ocene morebitnih partnerjev pomenijo pomemben vir informacij za sprejemanje poslovnih odločitev.

Boštjan Jerončič, Incom

Incom, podjetje za industrijsko proizvodnjo sladoledov in zamrznjenih sladic, svoje izdelke izvaža v 46 držav sveta, največ v zahodne evropske države, pa tudi v ZDA, daljno Avstralijo in Novo Zelandijo. V tujini danes ustvarimo že več kot 90 odstotkov naših prihodkov in se tako soočamo z vprašanjem izpostavljenosti zaradi morebitnega izostanka plačil na tujih trgih. Zato je pomembno, da dobro upravljamo tveganja, povezana s terjatvami. Pri tem nam je kreditna zavarovalnica v dragoceno pomoč, saj nas pravočasno opozori, če ima kateri od naših partnerjev težave pri poslovanju. Skupaj preverjamo tudi bonitete potencialnih novih kupcev in se tako lažje odločimo za obseg in način našega poslovanja.

Robert Zatler, SAM d.o.o.

Prodaje blaga v enem najbolj izpostavljenem segmentu -  gradbeništvo si brez učinkovitega obvladovanja terjatev sploh ne morem predstavljati. Samo od  nas je odvisno, kakšnim kupcem prodajamo in kako obvladujemo njihova plačila. Informacije, ki jih dobimo od zavarovalnice pred in  med prodajo kupcu, so zlata vredne, saj nam zmanjšujejo potencialne kreditne rizike. 
 
S  Coface PKZ sodelujemo pet let. V tem obdobju smo se marsikaj naučili in prečistili portfelj strank. Lahko se pohvalimo, da v našem podjetju SAM zaradi zavarovanja terjatev večjih odpisov praktično ne poznamo.

Jože Kastelic, Kovintrade d.d.

V podjetju Kovintrade d.d. Celje, obvladovanju kreditnega tveganja vsi posvečamo veliko pozornost, saj sledimo zavedanju, da je prodaja uspešno opravljena šele takrat, ko je tudi terjatev poplačana.

Sergej Novakovič, Grafolit d.o.o.

S Coface PKZ sodelujemo že dolga leta, od moje vključitve v družinsko podjetje. Podjetje Grafo Lit je hitro rastoče, svojo prodajo početverimo vsakih osem let. Coface PKZ nam vseskozi stoji ob strani. Zavarovanje terjatev je ena od osnov našega poslovnega modela, ob mirnem spanju si z njim zagotavljamo tudi stabilno financiranje rasti. Poleg tega nam bonitetne informacije o kupcih pomagajo zmanjševati rizike neplačila. Kljub previdnosti pa se od časa do časa zgodijo tudi neugodni nepričakovani primeri, za katere indici na trgu niso zaznani ne z naše strani ne s strani Coface PKZ-ja. V takih primerih nam je zavarovalnica vedno stala ob strani in vedno smo skupaj poskušali minimizirati skupne izgube. Po mojem mnenju je zavarovanje terjatev v današnjem hitro spreminjajočem se svetu in turbulentnem okolju nujnost.

Matjaž Turk, Adria Minerali d.o.o.

Zavarovanje terjatev, tako domačih kot tujih, je ključno orodje za upravljanje tveganj plačilne nediscipline. S Coface PKZ smo v kratkem času uspeli vzpostaviti obojestransko zaupanje in korekten poslovni odnos, kar je za dobro sodelovanje ključnega pomena.

Peter Čas, Steklarna Hrastnik

Zavarovanje terjatev je storitev, s katero lahko pomembno zmanjšamo izpostavljenost podjetja plačilni nedisciplini. Zato sem uvedbo te storitve podpiral v vseh podjetjih, katera sem vodil. Tudi Steklarna Hrastnik ni izjema. V Steklarni Hrastnik so imeli že pred mojim prihodom  zavarovano nezmožnost plačevanja strank, in sicer ne glede na razlog. Poleg tega pa zavarovalnica pred sklenitvijo posla preveri bonitete novih strank. V primeru, da stranka ne more zadostiti zahtevam zavarovalnice, smo bolj previdni pri sklenitvi posla oz. prekinemo sodelovanje. Rezultati se kažejo v tem, da danes v Steklarni Hrastnik praktično ni več odpisa terjatev.

ASBISC-CR d.o.o

With Coface services, we protect our assets and at same time increase our business

In 2005, we started using collection services by Coface. Name and reputation accelerated the collection process considerably.

 

Later, we decided to also use information products offered by Coface. First, the economic crises increased bad debt risk and, therefore, influenced our business. In order to control that risk, we needed the right information at the right moment – with products like Portfolio Watch and Payment Monitoring. Second, our customer base grew with new “good customers” – since Coface‘s database contains analyzed financial statements, it provided a unique database for our purposes.

 

This is a perfect example on how Coface helped to protect our assets and at same time increased our business.

 

ASBISC-CR is a company trading with computer equipment.

A quality product that brings added value
 
JTI Romania - Testimonial

Coface is the partner with whom any company would like to work when referring to credit insurance.

 

The professionalism of their employees, their willingness to really understand the client's business field and to provide a quality product that brings added value alongside the approach of implementing a win-win partnership are just some essential positive aspects experienced during our collaboration with Coface.

 

JTI is a an international tobacco product manufacturer. 

AB Rokiskio suris

Wienerberger AG

Coface has significantly contributed to avoiding risks
 
 
 
Wienerberger - Testimonial

We have been using Coface's insurance services for 5 years now and have always been highly satisfied.

 

Coface helps us monitor and manage a variety of risks linked to our customer portfolio in the countries where we co-operate. ln particular, they actively supported us in implementing meaningful and effective risk management instruments.

 

Thus, our partnership with Coface has significantly contributed to avoiding risks we would normally encounter in our day-to-day operations.

 

Wienerberger is the world's largest producer of bricks.

Vrh