Naša ponudba

Koristi zavarovanja za vaše podjetje

Koristi zavarovanja za vaše podjetje
  • varovanje pred finančno škodo,
  • izpolnjevanje obveznosti vodstva glede upravljanja tveganja,
  • izboljšanje vaše kreditne sposobnosti,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjševanje lastnih stroškov preverjanja kupcev,
  • davčne in računovodske koristi,
  • izboljšanje vaše bonitete.
 
Klasična zavarovalna korist, ki jo pridobite, je zagotovo varovanje pred finančno škodo, saj gre za  poplačilo škode ob neplačilu vašega kupca. Ker kratkoročne terjatve v povprečju predstavljajo 40 % vseh sredstev podjetja, sklenjena pogodba o zavarovanju terjatev dokazuje tudi primerno skrb vodstva za premoženje podjetja.
 
Med dodatne zavarovalne koristi sodi izboljšanje vaše kreditne sposobnosti. Banke raje in izdatneje financirajo tista podjetja, ki imajo zavarovano svojo celotno prodajo (pogosto tudi pod ugodnejšimi pogoji). Obstaja namreč večja verjetnost, da podjetje s sklenjenim zavarovanjem terjatev zaradi izgube enega ali več večjih kupcev ne gre v stečaj oziroma je še vedno sposobno odplačevati kredit, kar torej izboljšuje kreditno sposobnost. Na vašo zahtevo se pravice iz zavarovalne pogodbe v celoti ali delno (le nekateri zavarovani kupci ali vsi) prenesejo na izbranega financerja. (Asignacija)
 
S sklenjeno zavarovalno pogodbo o zavarovanju terjatev je možno povečanje vaših prihodkov in vaše dobičkonosnosti zaradi povečanja prodaje obstoječim kupcem ter kupcem, za katere bi se na prvi pogled zdelo, da so rizični. S tem si omogočite lažji prodor na nove trge.
 
Zavarovanje terjatev omogoča vašemu podjetju zmanjšanje rezervacij za slabe terjatve, kar se odraža davčnih in računovodskih koristih, saj so zavarovalne premije davčno priznan strošek. Prednost zavarovanja terjatev pred raznimi drugimi instrumenti za zaščito pred riziki neplačil je tudi njegova naravnanost na vašo celotno prodajo (ali vsaj na pomemben del prodaje) podjetja, ne zgolj na posamezni posel. To pomeni, da se vam ni treba vsakokrat posebej dogovarjati o določenem instrumentu zaščite, vlogi raznih tretjih oseb in pogojih za izdajo takih instrumentov.
Vrh