Naša ponudba

Koristi zavarovanja za vašo banko

Koristi zavarovanja za vašo banko
Koristi zavarovanja podjetja za banko:
  • zmanjšanje tveganja zaradi izboljšanja vaše bonitete (kot kreditojemalca),
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj v vašem podjetju,
  • izboljšanje vašega ratinga.
Koristi odstopa pravic iz vašega zavarovanja za banko:
  • zagotavljanje primernosti zastave,
  • lažje odločanje o obsegu financiranja,
  • monitoring z obveščanjem,
  • možnost plačila zavarovalnine  banki.
Zavarovanje terjatev banki omogoča zagotavljanje primernosti zastave, saj s preverjanjem lastniške (tudi indirektne) povezave preprečujemo odstop terjatev med povezanimi osebami. Z evidenco zavarovalnih pravic, ki so s podjetij prenesene na banko, je v največji meri onemogočeno tudi večkratno zavarovanje terjatev.
 
Zavarovano terjatev do posameznega kupca je mogoče prenesti le na eno banko. Pri večji pokritosti terjatev s protidobavami so običajno te iz zavarovanja izključene. Kadar so kljub dogovorjenim kompenzacijam terjatve zavarovane, je obstoj protiterjatev sestavni del naše ocene rizika in lahko vpliva na odobritev limita ter na našo pripravljenost, da se strinjamo z odstopom zavarovanj.
 
Banka se lažje odloča o obsegu financiranja, saj preverjen kupec v resnici obstaja in njegovo poslovanje opravičuje višino odobrenega limita kritja. Odobren limit kritja pomeni namreč realno oceno bodočega prometa in predstavlja podlago za oceno potrebe po financiranju. Na optimalen limit kritja vpliva tudi ocena sposobnosti zavarovanca realizirati napovedane obsege prodaje.
 
Redno izvajamo monitoring s takojšnjim obveščanjem banke o spremembah limitov (višine, lastni deleži, pogoji), neplačevanju premije, odpovedi zavarovalne pogodbe. Monitoring velja samo za asignirane limite, zato je za banko bolje, da ima asigniranih čim več terjatev.
 
Ukinitev ali znižanja limitov ter spremembe lastnih deležev in pogojev veljajo le za nove dobave. Banko obvestimo o nameravanem plačilu zavarovalnine, pri čemer plačamo banki tudi v primeru stečaja zavarovanca. Banka si torej z zavarovalnino lahko poplača zapadlo kreditno obveznost.
Vrh