Naša ponudba

Zavarovanje enkratnih poslov

Zavarujte enkratne posle v samo 3 korakih in začnite poslovati še bolje

 • Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
 • Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
 • Sklenete pogodbo.

Zavarovanje terjatev posameznih oziroma projektnih poslov je manj pogosta oblika zavarovanja terjatev, a je uporabna, ko si želite zagotoviti partnerstvo s točno določenim kupcem in biti pri tem ustrezno zaščiteni.

 

Na tej strani boste spoznali:

 • Kakšne prednosti ima zavarovanje terjatev enkratnih poslov
 • Kako poteka zavarovanje enkratnega posla
 • Katera tveganja so vključena v zavarovalno pogodbo
 • Kdaj in kako prejmete izplačilo zavarovalnine
 • Kako lahko sklenete zavarovalno pogodbo v samo 3 korakih
Zavarovanje enkratnih poslov

Prednosti, ki jih pridobi podjetje, ko zavaruje terjatve enkratnega posla

Z zavarovanjem terjatev ste lahko mirnejši in varnejši pri poslovanju z novimi kupci na domačem ali tujih tržiščih, vaše podjetje pa pridobi številne koristi:
 • močnejša konkurenčna prednost z varnejšim poslovanjem na odprt račun, ko se potegujete za posel z določenim kupcem,
 • od kupca vam ni treba zahtevati bančne garancije ali drugih zavarovanj,
 • kritje največjih tveganj, ki nastanejo pri poslovanju z domačimi ali tujimi kupci,
 • pridobitev bonitetne ocene kupca in stalno spremljanje njegovega stanja (monitoring),
 • sprotna strokovna asistenca, ki vključuje pravne nasvete, pomoč pri reševanju težav s plačili in optimalni izbiri načina izterjave,
 • transparentnost upravljanja s terjatvami s pomočjo spletne aplikacije PKZ-Net.
 

Kako zavarujemo enkratne posle

S sklenitvijo pogodbe o zavarovanju terjatev zavarujete enkratne posle na domačem in/ali na tujih trgih, pri katerih rok za plačilo terjatev ne presega dveh let.
 
Po sklenitvi zavarovalne pogodbe vam krijemo hrbet, sami pa poskrbite, da:
 • ravnate odgovorno in gospodarno, s tem minimizirate izgubo in možnosti za nastanek škode,
 • neplačnika najprej sami opominjate, če so opomini neuspešni, pa nas o tem nemudoma obvestite.
Za vse ostalo poskrbi Coface PKZ.
 
 

Zavarovalna pogodba vas ščiti pred številnimi tveganji

Z zavarovanjem terjatev enkratnega posla svoje podjetje zaščitite pred tveganji, ki nastanejo pri prodaji na odprt račun doma ali v tujini. Zaščiteni ste predvsem pred škodo, ki bi nastala zaradi kupčevega stečaja, prisilne poravnave, prekomerne zamude pri plačilih in drugih razlogov, ki bi povzročili, da kupec ne bi bil zmožen poravnati svojih obveznosti.
 
Če poslujete tudi na trgih, kjer tveganja niso samo komercialna, temveč tudi politična (vojne, nemiri, prepoved transferja in podobno), enkratni posel lahko zavarujete tudi pred škodnimi primeri, ki bi nastali iz političnih razlogov.
 
V zavarovalno pogodbo lahko vključimo tudi tveganja, ki nastanejo pred dejansko dobavo blaga. To pomeni, da je vaše podjetje zavarovano tudi v primeru, ko kupec postane insolventen v času proizvodnje namenskega blaga, ki ga ne morete prodati nikomur drugemu.
 
 

Izplačilo zavarovalnine prejmete v najkrajšem možnem času

Ob nastanku škodnega primera, ki je določen z zavarovalno pogodbo, je vaše podjetje upravičeno do izplačila nadomestila škode oz. zavarovalnine. Škodni primer nastopi takoj, ko kupec postane insolventen, pri podaljšani zamudi plačil pa v 6 mesecih od zapadlosti prvega neplačanega računa.
 
Višina zavarovalnine praviloma znaša do 90 % škode, stroškov izterjave in sodnih stroškov. Plačilo prejmete v roku 30 dni od prejema odškodninskega zahtevka, v praksi pa je ta rok največkrat krajši.
 
Vsa plačila, ki jih prejmete potem, ko je bilo nadomestilo škode že izplačano, si razdelimo v enakem razmerju, kot smo bili udeleženi v škodi (90 : 10; 85 : 15).
Vrh