Naša ponudba

Zavarovanje vračila avansa

Zavarujte vračilo avansa v samo 3 korakih in začnite poslovati še bolje

 • Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
 • Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
 • Sklenete pogodbo.

Če ste ob naročilu blaga ali storitev nakazali predplačilo ali ste za predplačilo najeli posojilo, obstaja možnost, da dobavitelj ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti, vi pa boste ostali brez denarja in brez izdelkov. Zavarujte vračilo avansa in si zagotovite, da vaše poslovanje ne bo utrpelo nobene škode.

 

Na tej strani boste spoznali:

 • Kakšne prednosti ima zavarovanje vračila avansa
 • Kako zavarujemo vračilo avansa
 • Katera tveganja so vključena v zavarovalno pogodbo
 • Kdaj in kako prejmete izplačilo zavarovalnine
 • Kako lahko sklenete zavarovalno pogodbo v samo 3 korakih
Zavarovanje vračila avansa

Prednosti, ki jih pridobi podjetje, ko zavaruje vračilo avansa

Ne predvidevajte, ali bo dobavitelj dostavil tisto, kar ste se dogovorili - svojo energijo raje usmerite v pomembnejše zadeve, avans, ki ste vplačali, pa zavarujte s prilagodljivo storitvijo zavarovanja:
 • varneje in mirneje sklenete nove posle, saj novim dobaviteljem brez skrbi plačate avans,
 • preprečite potencialno finančno izgubo, če dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti,
 • povečate možnosti za pridobitev bančnega posojila in zmanjšate tveganje kreditodajalca (dodatna varščina za kreditodajalca),
 • na voljo imate strokovno asistenco, ki vključuje pravne nasvete, pomoč pri reševanju težav s plačili in optimalni izbiri načina izterjave,
 • pridobite bonitetno oceno dobavitelja in stalno spremljanje njegovega stanja (monitoring),
 • zagotovite si transparentnost upravljanja s terjatvami s pomočjo spletne aplikacije PKZ-Net.
 

Kako zavarujemo vračilo avansa                 

S sklenitvijo pogodbe o zavarovanju vračila avansa ste lahko popolnoma brez skrbi – varni ste pri sklepanju poslov, ki od vas zahtevajo predplačilo. Takšni posli so po navadi tisti, ki vključujejo po meri izdelano blago ali namenske storitve. Zavarujete lahko posle na domačem in/ali na tujih trgih.
 
Zavarovalno premijo plačujete mesečno. Višina zavarovalne premije je odvisna od več različnih dejavnikov, ki jih upoštevamo pri pripravi ponudbe.
 
Po sklenitvi zavarovalne pogodbe vam krijemo hrbet, sami pa poskrbite, da:
 • ravnate odgovorno in gospodarno, s tem minimizirate izgubo in možnosti za nastanek škode,
 • pravočasno oddajate dokumentacijo v priročni spletni aplikaciji PKZ-Net,
 • dobatelja (prejemnika avansa) najprej sami opominjate, če so opomini neuspešni, nas o tem nemudoma obvestite.
 

Katera tveganja so vključena v zavarovalno pogodbo

Z zavarovanjem vračila avansa svoje podjetje zaščitite pred komercialnimi in/ali političnimi tveganji, ki se pojavijo, ko dobavitelju nakažete predplačilo. Zaščiteni ste pred škodo, ki bi nastala, če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti in vam hkrati ne vrne zneska predplačila.
 
 

Izplačilo zavarovalnine prejmete v najkrajšem možnem času

Ob nastanku škodnega primera, ki je določen z zavarovalno pogodbo, je vaše podjetje upravičeno do izplačila nadomestila škode oz. zavarovalnine. Škodni primer nastopi takrat, ko vaš poslovni partner ne izpolni pogodbenih obveznosti ali vam ne vrne vplačanega avansa.
 
Višina zavarovalnine praviloma znaša 90 % avansa, ki ste ga plačali dobavitelju. Zavarovalnino prejmete v roku 30 dni od prejema odškodninskega zahtevka, v praksi pa je ta rok največkrat krajši.
Vrh