Novice in publikacije
17/08/2022
Novosti o družbi

23. skupščina delničarjev

23. skupščina delničarjev

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 27. člena statuta Coface PKZ zavarovalnice d.d. uprava družbe sklicuje 23. skupščino delničarjev, ki bo v Ljubljani, dne 25.8.2022 ob 9. uri, v prostorih družbe na Davčni ulici 1 v Ljubljani.

Snemi sporočilo za javnost : 23. skupščina delničarjev (586,52 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
DAVČNA ULICA 1 - 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh