Novice in publikacije
20/02/2024
Novosti produktov

5 napačnih dejstev o kreditnem zavarovanju

5 napačnih dejstev o kreditnem zavarovanju

"Kreditno zavarovanje je predrago in ne izpolnjuje mojih potreb." "Upravljanje kreditnega tveganja ovira razvoj mojega podjetja." "Imam finančna sredstva za kritje morebitnih neplačanih računov!" Vas je že kdaj spreletela takšna misel? Stereotipe o kreditnem zavarovanju bi bilo koristno ponovno preučiti, zlasti v okolju, kjer število zahtevkov pospešeno narašča in je tveganje slabih terjatev vse večje.

 

 

1. Obvladovanje kreditnega tveganja zavira prodajo

Nekateri želijo zavarovati svoje poslovanje, drugi želijo osvojiti nove trge. Kdo pravi, da imata vodja kreditnega poslovanja in razvijalec poslovanja diametralno nasprotne cilje? Navsezadnje, v čem je smisel sklenitve posla s stranko, če ta nima sredstev za izpolnitev svojih obveznosti? Veliko bolje je, da vaši ekipi za prodajo in kreditno poslovanje sodelujeta ... in to kar se da tesno!
 
Že en sam neporavnan dolg lahko hitro in resno ogrozi vaše poslovanje, zlasti glede na strm porast neplačil in število primerov insolventnosti podjetij od leta 2023, ki presega raven iz obdobja pred covidom. Ali ste vedeli, da se danes kar 80 % podjetij spopada z neplačanimi dolgovi? In da 25 % teh neporavnanih računov povzroči stečaj podjetja?
 
Če boste poklicali svetovnega strokovnjaka za zavarovanje terjatev, kot je Coface, boste lahko učinkoviteje upravljali tveganja in zmanjšali izpostavljenost neplačanim dolgovom. Kreditno zavarovanje omogoča varno rast podjetja in pomaga pri sprejemanju pravilnih odločitev za učinkovitejše vodenje poslovne strategije. 

 

2. Le zakaj naj sklenem kreditno zavarovanje? Svoje stranke zelo dobro poznam ... in to že dolgo!

Prva past, ki se ji je treba izogniti pri upravljanju komercialnih tveganj? Vaše kreditne odločitve temeljijo izključno na standardnih pregledih kreditne sposobnosti ali javnih računovodskih izkazih in razkritjih vaših strank. Ne pustite, da vas zavede lažni občutek varnosti: obstaja nevarnost, da boste ugotovili, da je vaša stranka ali dobavitelj v (slabem) finančnem stanju, šele takrat, ko bo njegovo podjetje že na poti v propad! Takrat se boste težko izvlekli iz poslovnega odnosa. Še huje, lahko se zgodi, da boste utrpeli velike finančne izgube.
 
Da boste lahko povsem samozavestno razvijali poslovanje, poskrbite za celovito, natančno in posodobljeno oceno svoje izpostavljenosti tveganjem. Ocena mora temeljiti na vaših trgih in deležnikih ter njihovi geografski lokaciji. Poslovnoinformacijske storitve družbe Coface združujejo podatke v realnem času iz več virov, na podlagi katerih je mogoče oceniti verjetnost, da bo podjetje v naslednjih 12 mesecih propadlo. To vključuje dostop do podatkovne zbirke, ki obsega 190 milijonov podjetij, incidente pri plačilih, o katerih poroča 50.000 naših strank, našo svetovno mrežo informacijskih partnerjev in analize, ki jih izvaja naših 700 referentov za prevzem tveganj v zavarovanje. Za vse to jamčimo: naše stranke imajo koristi od istih podatkov, na katerih temeljijo naše odločitve o zavarovanju. Če se nanje ne zanesemo mi, zakaj bi se morali vi?

 

3. Goljufi ciljajo le na velika podjetja

Resnica je, da goljufi skoraj vedno izberejo pot najmanjšega odpora, ne glede na velikost ciljnega podjetja ali panogo, v kateri deluje. Čeprav uradnih podatkov o goljufijah družb ni, vse raziskave privedejo do istega zaključka: to je ogromna težava. Poleg tega se je v zadnjih letih, ko se je digitalizacija močno razširila, očitno še povečala.
 
Ali ste izvršni direktor, vodja kreditnega poslovanja ali finančni direktor? Bodite previdni: vaše podjetje je lahko žrtev goljufije ali prevare. Prevare, ki zajemajo lažne dobavitelje, so na primer eden od treh glavnih virov poslovnih goljufij. Finančna izguba za velika podjetja morda resda ni prevelika, toda manjša podjetja jo lahko veliko težje prenesejo.
 
S poslovnoinformacijskimi storitvami in kreditnim zavarovanjem družbe Coface lahko okrepite svojo sposobnost za odkrivanje morebitnih prevar. Naše rešitve vam pomagajo bolj zanesljivo nadzorovati izpostavljenost tveganju in izvajati preventivne ukrepe. Analiziramo vaše potencialne stranke in dobavitelje ter vas obveščamo o njih, prav tako pa dvakrat preverimo, ali so res to, za kar se predstavljajo. Spremljamo tudi poročila o goljufijah in vas redno obveščamo o vseh sumljivih dejavnostih, v katere so vpleteni vaši poslovni partnerji.

 

4. Kreditno zavarovanje je draga rešitev, ki ne pokriva mojih potreb

Podjetja vedno menijo, da kreditno zavarovanje stane preveč ... dokler njihovi poslovni partnerji (stranke ali dobavitelji) spoštujejo svoje obveznosti! Toda ali se zavedate dejanskega vpliva, ki ga ima lahko že en sam neplačan račun na vaše podjetje? Recimo, da vam dolgujejo 10.000 EUR in da je vaša marža 10 % - vaše podjetje bo moralo ustvariti dodatno prodajo v višini 100.000 EUR!
 
Kreditno zavarovanje družbe Coface vključuje dodatne storitve, ki pomagajo odpraviti neplačane dolgove:

  • Poslovne informacije: namenjene so ocenjevanju finančne solventnosti vaših trgovinskih partnerjev (strank in dobaviteljev) v realnem času na podlagi njihovega gospodarskega in političnega okolja.
  • Analize in ocene, ki jih pripravljajo naši strokovnjaki za obvladovanje tveganj in prevzem tveganj v zavarovanje, vam pomagajo pri sprejemanju odločitev in usmerjanju razvojne strategije v pravo smer za določen trg, sektor ali partnerja.
  • Izterjava neplačanih računov.
  • Nadomestilo za neplačane terjatve, ki vam ga zagotavlja vaša kreditna zavarovalna polica.

Z našim strokovnim znanjem na področju upravljanja tveganj na svetovni ravni, po katerem slovimo že več kot 75 let, bo vaše poslovanje bolj dobičkonosno in varnejše. Naše strokovne ocene so strankam na voljo v celovitem portfelju rešitev: kreditno zavarovanje, zavarovanje posameznih tveganj, faktoring, obveznice, poslovne informacije in izterjava terjatev.
 
Strokovnjaki družbe Coface za tveganja in prodajne ekipe v okviru upravljanja kreditnega tveganja zagotavljajo podporo več kot 50.000 poslovnim strankam vseh velikosti in iz vseh sektorjev po vsem svetu. Zagotavljanje poslovnih informacij je ključni del storitev, ki jih ponujamo strankam, skupaj z natančnim spremljanjem in ocenjevanjem verjetnosti neplačila ter dostopom do podatkov o poslovnem tveganju v realnem času – vse z namenom, da zaščitimo vaše podjetje pred zelo tveganimi strankami.
 
Ljudje pogosto niso seznanjeni s kreditnim zavarovanjem, a to je dejansko močno orodje za obvladovanje komercialnega tveganja. Vključuje spremljanje plačilne discipline obstoječih strank, preverjanje morebitnih poslovnih partnerjev in zbiranje poslovnih informacij v celotni dobavni verigi. Nicolas Garcia, komercialni direktor skupine
 
To je še posebno pomembno v današnjem negotovem in nestanovitnem gospodarskem okolju. Ne nazadnje kreditno zavarovanje daje zagotovilo vašim poslovnim partnerjem: bankam, dobaviteljem in strankam. To je znak dobrega upravljanja, ki utira pot do boljših finančnih pogojev za vaše transakcije. S svojo edinstveno mrežo 200 lokalnih strokovnjakov in več kot 250 pravnih sodelavcev vam bo družba Coface v primeru izgube kjer koli na svetu s hitrim odzivom povrnila povprečno 90 % škode.
 
Potrebe po denarnem toku in obratnem kapitalu, lažji dostop do financiranja ali zavarovanje dobavne verige: donosnost naložbe v kreditno zavarovanje je težko izmeriti, vendar so koristi splošno znane in uporabniki jih priznavajo. Še zlasti zato, ker to pomeni, da lahko popolnoma mirno razvijate svoje poslovanje. To je nekaj, česar ni mogoče cenovno ovrednotiti!

 

5. Samozavarovanje je cenejše!

Kakšen smisel ima skleniti kreditno zavarovanje, če že imam ustrezno finančno rezervo za primer, da podjetje stranke propade? Čeprav to v teoriji drži, je to rešitev, ki le redko pokrije vse vidike. Ko propade veliko podjetje, se lahko poleg dejanskih stroškov zaradi neplačanega dolga pojavi učinek domin, saj v nekaj mesecih propadejo številni dobavitelji tega podjetja, to pa prizadene celotni sektor. Ali imate zadostne rezerve za kritje izgube več strank ali dobaviteljev v tako kratkem času? Ali imate strokovno znanje in izkušnje za izterjavo dolgov? Kakšna je plačilna disciplina ter kakšni so lokalni zakoni in posebne zahteve?
 
Za samozavarovanje se odločate, dokler vaši poslovni partnerji izpolnjujejo svoje obveznosti. Toda ali se v celoti zavedate vseh tveganj za vaše podjetje? V okviru poslovanja na domačem in izvoznem trgu strankam iz dneva v dan podaljšujete plačilne roke. Zaradi te prakse ste izpostavljeni tveganju, da stranka ali dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti ali da bo razglasil stečaj. Če se to zgodi, bodo neplačani računi in neporavnani dolgovi načeli vaš denarni tok in celo ogrozili preživetje vašega podjetja.
 
Dejansko je samozavarovanje "rešitev", ki porabi več virov - človeških in finančnih -, kot bi pričakovali, in sicer zahteva zbiranje in analiziranje finančnih informacij o vaših partnerjih, poslovno in finančno arbitražo, odločitve o neplačanih zneskih, ki jih je treba odobriti, izterjavo neplačanih računov, preverjanje plačilne sposobnosti dolžnika ter odločanje o izbiri med izvensodnimi pogajanji in izterjavo po sodni poti. V resnici je samozavarovanje enako, kot če ne bi imeli nobenega zavarovanja ali zaščite. Dejansko prevzemate tveganja "na slepo", kar pomeni, da ni nobenega zagotovila, da si bo vaše podjetje povrnilo škodo, če utrpi izgubo!

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh