Novice in publikacije
07/11/2017
Tveganja držav in ekonomske študije

Ambicija Kitajske in sub-saharske Afrike: potrebno poskusiti uravnotežiti bilateralne odnose

Ambicija Kitajske in sub-saharske Afrike: potrebno poskusiti uravnotežiti bilateralne odnose

Tvegana odvisnost sektor in držav izvoznic surovin

Skoraj 20 let po prvem forumu o kitajsko - afriškem sodelovanju odnosi med njima ostajajo neuravnoteženi. Trgovska izmenjava se je v zadnjih desetih letih povečala (skupaj 123 mlrd $ v letu 2016), do l. 2014 vodena z izvozom, ki se je od takrat zmanjšal za 51%. V regiji je trenutno trgovinski primanjkljaj s Kitajsko.

Medtem ko se izvoz večinoma osredotoča na naravne vire (90% celotnega izvoza na Kitajsko), je uvoz bolj raznolik in se v 51% osredotoča na proizvode, transportno opremo in orodja, preostanek pa pripada mineralom in plemenitim kovinam. Omenjeno trgovinsko neravnovesje prav tako krepi nevarnost "nizozemske bolezni", ki se v ekonomiji povezuje z upadom lokalnega proizvodnega sektorja v primerjavi z gospodarskim razvojem surovin.

 

China - Africa - slika

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to infografiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Ambicija Kitajske in sub-saharske Afrike: potrebno poskusiti uravnote... (308,54 kB)
Vrh