Novice in publikacije
18/01/2022
Tveganja držav in ekonomske študije

Anketa o plačilih podjetij v Maroku 2021: krajši zamiki, a še vedno pogosta zamuda pri plačilih

Anketa o plačilih podjetij v Maroku 2021: krajši zamiki, a še vedno pogosta zamuda pri plačilih

Glede na študijo, ki jo je leta 2021 izvedla družba Coface o plačilnem vedenju podjetij v Maroku, so pogodbeni plačilni roki v tej državi še vedno dolgi in v povprečju dosegajo 79 dni. Vendar pa so se v primerjavi s prejšnjo raziskavo, izvedeno leta 2019, precej izboljšali, saj so krajši za približno 14 dni.
 
Glede na raziskavo so zamude pri plačilih v Maroku še vedno zelo razširjene, saj je skoraj polovica podjetij v zadnjih šestih mesecih poročala o več kot trimesečnih zamudah pri plačilih. Čeprav se je BDP v letu 2020 zmanjšal (po oceni -6,3 % po 2,5-odstotni rasti v letu 2019), je več podjetij zaznalo poslabšanje. Medtem ko družba Coface za leto 2021 napoveduje 4,5-odstotno rast maroškega gospodarstva, se zdi, da skoraj polovica podjetij pričakuje, da bodo zamude pri plačilih ostale nespremenjene, več kot tretjina pa, da se bodo povečale.
 
Zamude pri plačilih in neplačevanje so za podjetja velika omejitev. Leta 2020 se je število insolventnih postopkov v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 22 %, vendar se bo leta 2021 število insolventnih postopkov močno povečalo: Po podatkih družbe Inforisk bo v prvi polovici leta 2021 število plačilno nesposobnih podjetij naraslo za 94 %.

 

Plačilni roki: še vedno dolgi, vendar so možne izboljšave

Medpodjetniški krediti v Maroku so se v letu 2019 znatno izboljšali:

 • Nekaj manj kot tretjina anketiranih podjetij meni, da se zakonsko predpisani najdaljši plačilni rok 60 dni ne spoštuje.
 • Skoraj tretjina podjetij je poročala o plačilnih rokih, ki so daljši od 180 dni.
 • V primerjavi z zadnjo raziskavo, opravljeno leta 2019, se je ocenjena povprečna zamuda zmanjšala za 14 dni, s 93 na 79 dni.
 • Kemijski sektor izstopa po precej daljših plačilnih rokih od povprečja, ki so dosegli 134 dni.

 

Skoraj polovica anketiranih podjetij ima več kot trimesečne zamude pri plačilih

 • V skladu s prejšnjimi raziskavami so zamude pri plačilih še vedno zelo razširjene: 44,8 % anketiranih podjetij poroča o zamudah, daljših od treh mesecev. Čeprav je to rahlo izboljšanje, se je število zamud, daljših od šestih mesecev, povečalo za 2,7 %.
 • Kljub temu se zdi, da so zamude krajše: delež zamud od 90 do 120 dni se je zmanjšal za 5 odstotnih točk v korist tistih, ki navajajo kratke zamude (manj kot 30 dni).
 • Zaznati je poslabšanje, ki je predvsem posledica velikega vpliva krize Covid-19. Spremljali so jo drastični vladni ukrepi, ki so ovirali gospodarsko dejavnost (zapore, policijska ura, zaprtje meja za tuje turiste, zaprtje šol, delovnih mest in prepoved potovanj).

 

Previdno stališče do prihodnosti, pa vendar nekaj znakov izboljšanja po krizi

 • Podjetja so previdna: skoraj polovica jih pričakuje poslabšanje poslovnega okolja in gospodarskih razmer. Le petina jih pričakuje izboljšanje v prihodnosti.
 • 21 % podjetij pravi, da pričakuje, da se bo njihov promet v naslednjih šestih mesecih zmanjšal. 39 % jih pričakuje, da se bo promet povečal, 41 % pa, da bo ostal nespremenjen.
 • Medtem ko je skoraj polovica anketiranih podjetij navedla, da se je njihov denarni tok v zadnjih šestih mesecih zmanjšal, jih le 22 % pričakuje, da se bo v naslednjih šestih mesecih zmanjšal.
 • Anketirana podjetja menijo, da se bodo zaradi izboljšanja gospodarskih razmer zmanjšale zamude pri plačilih, ki so posledica razvoja pandemije, pa tudi konca izrednih razmer.

NB:

 • Raziskava med 380 podjetji, izvedena v drugem četrtletju leta 2021.
 • Plačilni roki: časovni okvir med trenutkom, ko stranka kupi izdelek ali storitev, in trenutkom, ko zapade plačilo.
 • Zamude pri plačilu: obdobje med datumom zapadlosti plačila in datumom, ko je plačilo izvedeno.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Anketa o plačilih podjetij v Maroku 2021: krajši zamiki, a še vedno... (364,68 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh