Novice in publikacije
05/07/2021
Tveganja držav in ekonomske študije

Azijski Pacifik: trend zamud pri plačilih podjetij se je ustalil, podjetja vidijo boljše obete, vendar tveganja in negotovost ostajajo

Azijski Pacifik: trend zamud pri plačilih podjetij se je ustalil, podjetja vidijo boljše obete, vendar tveganja in negotovost ostajajo

Cofaceova raziskava o plačilih podjetij v Aziji za leto 2021, ki je bila izvedena med oktobrom 2020 in marcem 2021, ponuja vpogled v razvoj plačilnih navad in praks upravljanja kreditov več kot 2 500 podjetij v azijsko-pacifiški regiji med pandemičnim letom. Anketiranci so prihajali z devetih trgov (Avstralija, Kitajska, Hongkong SAR, Indija, Japonska, Malezija, Singapur, Tajska in Tajvan) in 13 sektorjev, ki se nahajajo v azijsko-pacifiški regiji.
 
 

 

Zamude pri plačilih se kljub vplivu Covida niso poslabšale

65 % anketirancev je v letu 2020 doživelo zamude pri plačilih, kar je podobno kot v letu 2019. Kljub oslabljenemu gospodarskemu okolju raziskava, ki jo je izvedla družba Coface, kaže, da so se zamude pri plačilih v letu 2020 izboljšale, saj se je povprečno trajanje zamud pri plačilih zaradi odločnih odzivov vladnih politik zmanjšalo na najnižjo raven v petih letih. Krajše zamude pri plačilih so bile opažene v šestih od devetih anketiranih gospodarstev in 10 od 13 sektorjev. Ta trend je bil deloma posledica odločnih in usklajenih odzivov vladnih politik za ublažitev vpliva pandemije na poslovno dejavnost ter usmeritve podjetij k poostrenemu upravljanju kreditov in krepitvi odpornosti na denarne tokove. Strožja kreditna politika se je odražala v tem, da se je povprečno trajanje zamud pri plačilih v azijsko-pacifiški regiji v letu 2020 zmanjšalo na 79 dni v primerjavi s 85 dnevi v letu 2019 in pomenilo najkrajše trajanje od leta 2015.
 
Vendar so se kreditna tveganja povečala v Avstraliji in Hongkongu, saj sta obe državi poročali o močnem povečanju števila zamud pri plačilih in, kar je še pomembneje, o velikem porastu izjemno dolgih zamud pri plačilih (ULPD, nad 180 dni), ki so znašale več kot 2 % letnega prometa. Po izkušnjah družbe Coface 80 % zelo dolgih zamud pri plačilih (ULPD, več kot 180 dni) ni nikoli plačanih. V maloprodaji, gradbeništvu in prevozništvu, ki jih je pandemija najbolj prizadela, se je število ULPD povečalo za več kot 2 % letnega prometa, kar kaže na povečanje tveganja denarnega toka.

 

Gospodarsko izboljšanje v letu 2021: najbolj optimistična so podjetja v Avstraliji in avtomobilski industriji

Za leto 2020 je bil značilen šok COVID-19, ki je prizadel gospodarstva in družbe. Za razliko od prejšnjih recesij, ki so običajno postopne in plitvejše, je bila pandemična recesija zaradi edinstvenih značilnosti COVID-19 hitra in globoka. Podjetja so bila v raziskavi vprašana, kako je izbruh COVID-19 vplival na njihovo poslovanje. Na Japonskem in Tajvanu je bilo zmanjšanje povpraševanja glavni razlog, ki je vplival na prodajo in denarne tokove podjetij, na Kitajskem pa so bile najpogosteje navedeni razlog višje cene materialov. V Indiji, kjer se veliko podjetij zanaša na delavce migrante, je bil najpogosteje naveden vpliv nezadostne delovne sile zaradi ukrepov zaprtja, ki so ovirali poslovanje.
 
Z odločnimi in usklajenimi odzivi politike, pospešenim prehodom na digitalizacijo in državami, ki so ponovno odprle dele svojega gospodarstva po strogih ukrepih zapore, je bilo okrevanje hitro, vendar neenakomerno. Podjetja kljub temu pričakujejo, da se bo gospodarska rast leta 2021 izboljšala. Najbolj optimistična so avstralska podjetja, saj 80 % vprašanih pričakuje višjo rast, sledijo Indija (76%), Kitajska (73%), Malezija (73%) in Tajvan (71%). Na drugi strani le na Japonskem (61%) manj kot dve tretjini vprašanih pričakuje izboljšanje gospodarske rasti v letu 2021.
 
Največji delež podjetij, ki pričakujejo izboljšanje denarnih tokov v naslednjih 12 mesecih, je bil ugotovljen v avtomobilski, agroživilski in farmacevtski industriji, in sicer po 55 %, sledijo kovine (53%), papir (52%) in kemikalije (51%).

 

Izvoz informacijske in komunikacijske opreme spodbuja rast v Aziji, vendar tveganja ostajajo

Ob trenutnem prehodu na normalne poslovne pogoje pričakujemo, da bo regija po krčenju v letu 2020 izkazovala pozitivno rast. Najhitrejša bo v Indiji (+9,0 %), ki je v letu 2020 med devetimi anketiranimi gospodarstvi zabeležila najizrazitejše krčenje. Sledijo ji Kitajska (+7,5 %), Singapur (+6,3 %), Tajvan (+5,6 %), Avstralija (5,0 %), Hongkong (+4.8%), Malezija (+4.6%), Japonska (+2.7%) in Tajska (+2.2%).
 
Zunanje povpraševanje je bilo ključno gonilo okrevanja v Aziji, saj je svetovni premik k delu na daljavo in učenju na daljavo spodbudil tudi svetovno potrebo po informacijski in komunikacijski opremi (IKT), kar je zelo koristilo več gospodarstvom v tej regiji, ki so ključni izvozniki izdelkov IKT, kot so Kitajska (+40 % od začetka leta), Tajvan (21 % od začetka leta), Malezija (28 % od začetka leta) in Singapur (9 % od konca leta). Povečanje kapitalskih naložb je spodbudilo tudi prodajo elektronskih in električnih strojev. Vendar je bilo okrevanje zasebne potrošnje veliko bolj postopno in je zaostajalo za rastjo proizvodnje in izvoza, saj so izboljšave na trgu dela ostale šibke, v številnih delih azijsko-pacifiškega območja pa so se ponovno pojavile omejitve mobilnosti. Omejitve mednarodnih potovanj so v veliki meri ostale v veljavi, kar je turističnemu sektorju preprečilo okrevanje.
 
"Naš osnovni scenarij predvideva, da v drugi polovici leta 2021 ne bo novega vala okužb z virusom COVID-19 in da bo pospešeno cepljenje izboljšalo odpornost okrevanja. Opozorilo je, da je sedanje okolje še vedno težko napovedati. Poleg tega se povečujejo tveganja za okrevanje, kot so pomanjkanje polprevodnikov na svetovni ravni, ki bi lahko omejilo rast azijskega izvoza, in naraščajoče cene surovin, ki bi lahko zmanjšale marže podjetij in vplivale na povpraševanje." Bernard Aw, ekonomist za Azijo in Pacifik pri družbi Coface.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh