Novice in publikacije
22/02/2022
Tveganja držav in ekonomske študije

Barometer za 4. četrtletje 2021: Globalna okrevanje se v letu 2022 nadaljuje, a pot bo še zahtevna

Barometer za 4. četrtletje 2021: Globalna okrevanje se v letu 2022 nadaljuje, a pot bo še zahtevna

Dve leti po izbruhu pandemije je svetovno gospodarstvo na poti okrevanja, a se hkrati še zmeraj sooča s precejšnjimi izzivi. Po zatišju v tretjem četrtletju leta 2021 je koronavirusna različica omikron izpostavila nepredvidljivost pandemije in zaostrila enega od najpomembnejših dejavnikov z vplivom na okrevanje: motnje v dobavni verigi. Drugo večje tveganje je vse bolj izrazito drsenje v inflacijo.
 
Zaradi še vedno zelo negotovega okolja je Coface nekoliko spremenil svoje ocene tveganj po valu popravkov navzgor v prejšnjih četrtletjih. Skupno smo zvišali štiri ocene tveganja države, vključno z Dansko, medtem ko smo dve oceni znižali. Kar zadeva sektorska tveganja, je Coface zvišal  dvanajst ocen, predvsem v papirni in lesni industriji, kjer so cene še naprej visoke, pet ocen pa smo znižali, v glavnem v energetskem sektorju v Evropi.

 

Val za valom: gospodarska rast se še naprej upočasnjuje, vendar v manjši meri

Zaradi zdravstvenih razmer je morala večina držav pozimi zopet uvesti omejitve. A čeprav so nekatere evropske države delno zaustavile javno življenje, so bili ti ukrepi na splošno precej manj drastični kot v preteklosti. Zato so bili tudi neposredni gospodarski učinki manjši, četudi ostajajo posledice še naprej negativne za panoge, kot so letalski prevoz, turizem, hotelirstvo in gostinstvo.

 

Motnje v dobavni verigi se bodo nadaljevale

Po začetnem vplivu na avtomobilsko industrijo so se težave v dobavni verigi razširile v večino sektorjev, od proizvodnega do gradbenega. Nehvaležno je napovedovati, kdaj se bomo povrnili v običajne tirnice, a vseeno se zdi, da je soglasna napoved postopnega popuščanja krča od prvega polletja 2022 naprej preveč optimistična ter da se bodo motnje dobave in pomanjkanje materialov najverjetneje nadaljevali. Coface je zato znižal napovedi rasti BDP za leto 2022 za več evropskih držav, pa tudi za ZDA in Kitajsko.
 
Čeprav okrevanje napreduje, se bo število insolventnosti, ki je trenutno še vedno na zelo nizki ravni v večini držav, vključno z ZDA, Francijo in Nemčijo, v letu 2022 postopoma povečalo, kar že opažamo v Združenem kraljestvu.

 

Inflacija kot vzrok za največjo zaskrbljenost v vseh gospodarstvih v letu 2022

Drugo največje tveganje, inflacija, postaja vse pomembnejše, zlasti ker se nadaljuje dvigovanje cen primarnih proizvodov, k čemur prispevajo zastoji v kratkoročnih dobavah in geopolitične napetosti. Na inflacijo vplivajo tudi cene končnih izdelkov v številnih gospodarstvih, saj podjetja višje proizvodne stroške prenašajo na maloprodajne cene.
 
Od cen primarnih proizvodov imajo koristi običajni zmagovalci. Za območje Zaliva se v letu 2022 pričakuje visoka rast. Norveška je zabeležila najvišji trgovinski presežek doslej, zahvaljujoč obširnemu izvozu nafte in plina. Številne afriške države, tudi tiste, ki jih tarejo oboroženi spopadi ali politični pretresi, so imele še naprej korist od visokih cen energentov, mineralov, lesa in kmetijskih proizvodov.
 
V ZDA je problematika inflacije in ponudbe upočasnila zagon okrevanja. Pričakuje se, da bo rast BDP v letu 2022 ostala solidna (+3,7 %), vseeno pa bosta omenjena dejavnika še naprej zavirala aktivnost. V zadnjem četrtletju leta 2021 je letna stopnja inflacije dosegla 7,0 %, kar je največ v zadnjih 40 letih. Ameriška centralna banka se je na ta dvig cen odzvala bolj agresivno kot doslej ter napovedala skorajšnji dvig obrestnih mer, kar je v nekaterih državah v vzponu sprožilo zaostrovanje denarnih politik.
 
V Evropi so motnje v dobavnih verigah skupaj z visokim povpraševanjem vodile v zvišanje proizvodnih cen in cen energentov. Nemčija je beležila najvišjo inflacijo v več kot 30 letih. Stanje v preostalih delih evrskega območja ni poenoteno: inflacija v Franciji ostaja razmeroma zmerna, medtem ko so cene v Španiji poskočile. V Združenem kraljestvu se je inflacija povzpela na 5,4 %, zato je Bank of England kot prva večja centralna banka decembra 2021 zvišala obrestno mero in nato še enkrat v začetku februarja.
 
Naš osrednji scenarij se opira na predpostavko, da bo kmalu dosežena najvišja raven inflacije, ki pa se bo umirila, ko se bodo umirile cene energentov in bodo odpravljena ozka grla v dobavni verigi v drugi polovici leta.

 

Inflacija bo najverjetneje zaostrila socialne pritiske

Močno povečanje inflacijskih tveganj občutno povečuje socialne pritiske v državah v vzponu in državah v razvoju, ki so se okrepili že s povečanjem neenakosti med pandemijo.  V Afriki visoke cene energentov in hrane močno obremenjujejo gospodinjstva. To je omejilo potrošnjo v tolikšni meri, da sta se povečali nezanesljivost preskrbe s hrano in revščina. Fiskalna podpora, ki je na celini že zelo omejena zaradi ravni javnega dolga, je bila ukinjena, brezposelnost pa je visoka v večini držav. Južna Afrika, Alžirija, Angola, Mozambik, Nigerija, DR Kongo, Zimbabve, Etiopija, Gvineja in Tunizija so primeri držav, ki se soočajo z vse večjimi socialnimi pritiski zaradi krize.

 

Kitajska koraka v nasprotno smer

Upočasnitev rasti na Kitajskem je postala v zadnjem četrtletju leta 2021 še izrazitejša, pri čemer je letna stopnja rasti znašala 4,0 %, kar je najmanj od vrhunca pandemije leta 2020. Na gospodarsko okrevanje Kitajske sta vplivali upočasnitev nepremičninskega trga in nadaljevanje strategije ‘ničelnega covida-19’, ki je obremenila zasebno  potrošnjo ter povzročala šibko rast naložb in pomanjkanje energentov. Leta 2021 se je kitajski BDP povečal za 8,1 %.
 
Azijsko-pacifiška gospodarstva, ki jih je v tretjem četrtletju leta 2021 močno prizadela virusna različica delta, so si ob koncu leta opomogla. Pacifiška gospodarstva so ob koncu leta okrevala sočasno z odpravljanjem omejitev. V večini gospodarstev v regiji se je BDP do konca leta 2021 povrnil na predkrizno raven, z opaznimi odstopanji na Japonskem in Tajskem. Kljub temu bi nadaljnje okrevanje lahko prispevalo k inflacijskim pritiskom, zlasti če bi prišlo do zaostritev na trgih dela.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Barometer za 4. četrtletje 2021: Globalna okrevanje se v letu 2022 na... (147,52 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh