Novice in publikacije
27/06/2018
Tveganja držav in ekonomske študije

COFACE napoveduje CEE top 500 podjetij: poraba gospodinjstev povečuje gospodarsko aktivnost v CEE

Coface CEE Top 500 - 2018 Edition
  • 2017 - dobičkonosno leto za srednjo in vzhodno Evropo: stopnja rasti BDP doseže 4,5%, najvišja raven v osmih letih
  • Boljši rezultati za 500 največjih podjetij v regiji v vseh treh stebrih: prihodki, čisti dobiček in zaposlovanje
  • Sektorji: avtomobilski & transportni branita svoj najboljši štartni položaj, nafta in plin se vračata  na pravo pot po vrnitvi cen nafte v 2017
  • Poljska: tam je večina top 500 velikanov

 

Glavne ugotovitve so:

Na splošno je bilo 2017 odlično leto za države CEE in njihova največja podjetja. Rast je v glavnem poganjala višja zasebna poraba, ki se je zaradi okrevanja evroobmočja in izboljšanja povpraševanja v Rusiji pognala v zunanje povpraševanje po izvozu. 80% izvoza  regije je v EU, pri čemer je Rusija ostala pomemben trgovinski partner za nekatere države, kot so tiste v Baltskem območju. COFACE je nadgradil ocene tveganja države za več držav v regiji, in sicer za Bolgarijo, Češko republiko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Rusijo in Srbijo, tukaj sta le Hrvaška in Srbija s precej visokim poslovnim tveganjem.

"Gospodarstvo v CEE je v zagonu, podjetja uživajo podporo makroekonomskega okolja v 2017, s povprečno stopnjo rasti BDP naraščajočo na najvišjo raven v zadnjih osmih letih (zdaj 4,5%, po 3,1% v 2016 in 3,7% v 2015). Kot rezultat, top 500 podjetij je končalo leto s povečanjem prometa za 11,8%- torej na  na 652.000.000.000 EUR in povečanjem stopnje zaposlenosti 4,7% oziroma na 2.400.000 ljudi," pojasnjuje Declan Daly, CEO COFACE CEE (srednja in vzhodna Evropa).

 

Top 500: povečanje prometa, čisti dobiček in zaposlovanje

Analize kažejo močno in rastočo regijo CEE s padajočimi tveganji v 2017, kar pomeni višje prihodke (+ 11,8%) in celo večjo donosnost s povečanjem čistega dobička =16,2% pri 500 največjih podjetij v regiji. Ta podjetja so bila vedno zelo pomembna delodajalca v regiji tudi v preteklosti. Čeprav je trg dela v CEE vedno bolj zahteven  in je postalo vedno težje najeti usposobljeno osebje, top 500 velikanov povečuje skupno število zaposlenih kar za 4,7%. Pozitivni splošni razvoj trga dela v CEE vodi  do višjih plač in izboljšanju zaupanja potrošnikov.

 

Sektorji: najboljši štartni položaj za avtomobilski & sektor prevoza; nafta & plin nazaj na pravo pot

Trije ključni sektorji, ki jih predstavljajo največje družbe v regiji (avtomobilski & promet, naftni & plin, nespecializirana trgovina), še naprej predstavljajo skoraj 60% ustvarjenih prihodkov. Kljub temu je 2017 povečanje agregatnega prometa poganjala celotna industrija. Glavni akterji (v absolutnih številkah) so bili energetika ter avtomobilizem in trgovina, ki so bili tudi najbolj številni v razvrstitvi sektorjev. Čisti dobiček je prav tako večinoma naraščal, z vzponi med 5,0% (les & pohištvo) in 51,4% (tekstil, usnje & oblačila). Najvišji skupni dobički so bili narejeni v sektorjih : minerali, kemikalije, nafta, plastične mase & farmacija (9.500.000.000 EUR). Gradbeni sektor je ponovno v težavah in je  edina industrija, ki poroča neto izgubo (-118,6%), čeprav s povečanjem prihodkov za 16%.

Avtomobilski & promet je največji sektor in ima koristi od naraščajočega povpraševanja, zlasti v zahodni Evropi, kjer se izvaža večina proizvodnje CEE. V regiji CEE je vedno večji del avtomobilskih podjetjij, medtem ko so že prisotna povečala svoje zmogljivosti. Nedavna primera sta  nov obrat Jaguar Land Rover na Slovaškem in BMW na Madžarskem.

Tradicionalna hrbtenica top 500, podjetja v sektorjih mineralov, kemikalij, nafte, plastike & farmacija, so se je vrnili na pot uspeha po okrevanju cen nafte v 2017. Sektor minerali in nafta so profitirali zaradi zvišanja  v cen nafte in naraščajočega povpraševanje. Kemikalije in plastične mase so zabeležile višjo proizvodnjo zaradi novih naložb kot tudi zaradi povpraševanja, tako domačega kot zunanjega. Farmacija je  profitirala  od povečanja potrošnje gospodinjstev, staranja prebivalstva, kot tudi ker je znala izkoristiti pozitivni vpliv tujih neposrednih naložb ter večje povpraševanje na tujih trgih.

Tretji sektor na stopničkah je nespecializirana trgovina. Glavni gonilna sila CEE je poraba gospodinjstev, ki pospešuje zlasti v letu 2017 zaradi zmanjševanja brezposelnosti in naraščajočih plač. Povečana poraba je bila zabeležena v obsežnih trgovinskih kategorijah. Ta sektor je spet najpomembnejši delodajalec s skoraj tretjino vseh zaposlenih v CEE top 500 (608.000 ljudi), ki delajo v tem sektorju, kar je povečanje + 6,3% glede na leto 2016.

"Obeti za 2018 in še naprej so optimistični, čeprav je le  treba pričakovati slabljenje gospodarske ekspanzije. Po doseženi maksimalni rasti 4,5% v 2017, COFACE napoveduje zmanjšanje rasti na 4,1% v 2018 in na 3,4% v 2019 v regiji CEE. Takšna upočasnitev ne bo vsespološna in podjetja lahko še vedno imajo koristi koristi od stabilnega povpraševanja. Gospodinjstva bodo še vedno podpirala nizka stopnja brezposelnosti in naraščajoče plače. Tudi odmev naložb bo pozitivno prispeval k rasti. Kljub temu, pomanjkanja delovne sile v regiji  se bo še povečalo in bo postalo pomembna ovira, in bo omejevalo poslovno in gospodarsko širitev," dodaja Grzegorz Sielewicz,  ekonomist CEE  regije COFACE.

 

Naložite infografike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : COFACE napoveduje CEE top 500 podjetij: poraba gospodinjstev povečuje... (77,83 kB)
Vrh