Novice in publikacije
28/07/2021
Novosti o družbi

Družba Coface poroča o čistem dobičku v višini 123,2 milijona EUR v prvem polletju in potrjuje odličen začetek leta

Družba Coface poroča o čistem dobičku v višini 123,2 milijona EUR v prvem polletju in potrjuje odličen začetek leta
Prihodki od prodaje v prvem polletju: 768 milijonov EUR, kar je 7,4-odstotna rast pri nespremenjenem menjalnem tečaju in obsegu poslovanja
  • Premije zavarovanja kreditov so se povečale za 8,5 %, kar odraža izboljšanje gospodarskega okolja.
  • Zadrževanje je na bolj konkurenčnem trgu doseglo 92,4 %. Učinek cene je v polletju ostal pozitiven (+2,3 %), vendar se je oblikovanje cen zdaj spremenilo v negativno.
  • Informacijske storitve so se povečale za +11,0 %, faktoring pa za +10,9 %.
Neto škodni količnik je znašal 21,4 %, kar je za 36,0 odstotnih točk manj; neto kombinirani količnik pa je znašal 51,9 % (51,0 % za drugo četrtletje 2021)
  • Kosmati škodni količnik se je zmanjšal za 29,4 odstotne točke na 29,5 %, in sicer v okolju, za katerega je še vedno značilna nizka raven škod.
  • Razmerje neto stroškov se je izboljšalo za 0,8 odstotne točke na 30,4 %, kar odraža rast prihodkov in nadaljnje naložbe.
  • V prvi polovici leta so vladne sheme znižale dobiček pred obdavčitvijo za 24,9 milijona EUR.
Čisti dobiček (delež skupine) v višini 123,2 milijona EUR, vključno s 66,9 milijona EUR za drugo četrtletje leta 2021; letni koeficient donosa na dodano vrednost (RoATE1) v višini 13,5 %.
Ocenjeni količnik solventnosti v višini 191 %2 in 186 %2 brez državnih shem, kar je nad ciljnim razponom (155-175 %).

Če ni navedeno drugače, so spremembe izražene s primerjavo z rezultati na dan 30.6.2020.

1 ROATE = povprečna donosnost lastniškega kapitala | 2 Ta razkrita ocenjena stopnja solventnosti je predhodni izračun, narejen v skladu s Cofaceovo razlago predpisov Solventnost II in z uporabo delnega notranjega modela. Končni izračun se lahko razlikuje od tega predhodnega izračuna. Ocenjeni količnik solventnosti ni revidiran.

Xavier Durand, generalni direktor družbe Coface, je povedal:

"Rezultati družbe Coface v drugem četrtletju leta 2021 so v celoti skladni z rezultati prvega četrtletja. Odražajo njegovo odlično poslovno uspešnost v okolju, ki ostaja zelo nenavadno. Pričakovano povečanje števila stečajev po COVID-19 se namreč še ni uresničilo. Vendar družba Coface še naprej pričakuje postopno povečanje števila terjatev, ko bodo številni ukrepi za podporo podjetjem dokončno umaknjeni.

V tem obdobju gospodarskega okrevanja družba Coface še naprej podpira svoje stranke z jamstvi, ki so zdaj zelo blizu ravni pred pandemijo. Od začetka krize COVID-19 znašajo stroški, ki jih je družba Coface imela zaradi sporazumov o delitvi tveganja, podpisanih z več vladami, 31 milijonov EUR.

Nazadnje, družba Coface še naprej vlaga tudi v izboljšanje svoje dejavnosti zavarovanja trgovinskih kreditov in v sosednje dejavnosti. Faktoring in informacijske storitve so v prvi polovici leta potrdile svoj potencial za rast z 10,9-odstotno in 11,0-odstotno rastjo."

 

Podrobnejše informacije najdete v našem sporočilu za javnost. 

Snemi sporočilo za javnost : Družba Coface poroča o čistem dobičku v višini 123,2 milijona EUR... (683,97 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh