Novice in publikacije
23/06/2020
Tveganja držav in ekonomske študije

Fokus: Insolventnost podjetij v Evropi - začasne spremembe spodbudne

Insolventnost podjetij v Evropi - začasne spremembe spodbudne

Ekonomske posledice pandemije COVID-19 so v Evropi brez primere. Zaradi dvojnega šoka ponudbe in povpraševanja je bila proizvodnja v številnih podjetjih vsaj delno zaustavljena, ker nekateri zaposleni niso bili sposobni delati in je bila potrošnja zmanjšana zaradi omejitev mobilnosti. Zmanjšanje prihodkov je poslabšalo likvidnost podjetij, spodbudilo povečanje zamud pri plačilih in na koncu nelikvidnost. V večini evropskih držav je direktor podjetja v primeru nelikvidnosti prisiljen, da to v določenem roku prijavi pristojnemu organu, ki nato sproži postopek v primeru insolventnosti, v nasprotnem primeru je direktor osebno odgovoren. Da bi hkrati zaščitili strukturo in sposobnost okrevanja svojih gospodarstev, ko je pandemija pod nadzorom, je velika večina evropskih vlad: 1) izvedla ukrepe za podporo likvidnosti podjetij, na primer odlog (ali ukinitev) prispevkov in davkov za socialno varnost ali državna jamstva za posojila, ki jih odobrijo banke in 2) začasno spremenila pravni okvir, ki ureja insolvenčne postopke.
 

Kljub obsegu gospodarskega šoka in začasne narave teh ukrepov pa slednji ne bodo preprečili znatnega povečanja insolventnosti, ko ukrepi ne bodo več v veljavi. Zato se v drugi polovici leta 2020 in leta 2021 pričakuje močan porast insolventnosti po vsej Evropi. Nemčija, ki je v najboljšem položaju, bi še vedno zabeležila 12-odstotno povečanje insolventnosti v obdobju med koncem leta 2019 in koncem leta 2021. Francija (+ 21%) in Španija (+ 22%) bosta zaradi krize bolj prizadeti. Največje povečanje števila insolventnosti se pričakuje na Nizozemskem (+ 36%), v Združenem kraljestvu (+ 37%) in v Italiji (+ 37%). Medtem ko je hierarhija povečanja insolventnosti približno podobna napovedani rasti, so očitna nekatera odstopanja. V nekaterih primerih je to mogoče razložiti s pomanjkanjem začasnih sprememb postopkov v primeru insolventnosti (na primer na Nizozemskem). Odzivnost insolventnosti v obdobjih gospodarskega krčenja je povezana tudi s stroški postopka (nižji v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem).

 

Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Fokus: Insolventnost podjetij v Evropi - začasne spremembe spodbudne (406,51 kB)
Vrh