Novice in publikacije
13/09/2022
Tveganja držav in ekonomske študije

Nemška raziskava o plačilni disciplini 2022: Podjetja se pripravljajo na novo krizo

Nemška raziskava o plačilni disciplini 2022: Podjetja se pripravljajo na novo krizo

Čeprav so težke gospodarske razmere terjale svoj davek, 6. izdaja raziskave družbe Coface o izkušnjah s plačili podjetij v Nemčiji[1] kaže, da bo vpliv na plačila podjetij v letu 2022 zmeren in sorazmerno manjši od šoka za gospodarstvo.
 
Kljub temu so podjetja kratkoročno previdna in zelo pesimistična glede prihodnosti.
 

 

 

  • Število in trajanje zamud pri plačilih se je povečalo, vendar le za nekoliko in z zelo nizke začetne ravni. To pomeni, da se je plačilna disciplina poslabšala (+6 odstotnih točk anketiranih podjetij, ki poročajo o zamudah pri plačilih v letu 2022), vendar ostaja pod ravnjo, opaženo leta 2020, in daleč pod ravnjo pred pandemijo.
  • Povprečno trajanje zamud pri plačilih se je leta 2022 povečalo na 28,7 dneva (+1 dan), potem ko se je leta 2021 skrajšalo za 7 dni.
  • Podjetja v sektorju papirništva so imela letos najkrajši čas čakanja (povprečno 18,4 dneva), medtem ko so morala biti podjetja v finančnem sektorju najbolj potrpežljiva (povprečna zamuda 35,0 dneva).
  • Glavni zasuk pa izhaja iz gospodarskih obetov, ki jih pričakujejo podjetja. Še nikoli v zgodovini te raziskave niso podjetja imela tako negativnih pričakovanj glede svoje prihodnosti.

 

Podjetja ponujajo krajše plačilne roke

Ena od ugotovitev raziskave je, da je plačilno vedenje postalo nekoliko bolj restriktivno, saj so nemška podjetja nervozna in želijo čim prej prejeti denar. V primerjavi z lanskim letom manj podjetij ponuja plačilne pogoje (71 % proti 74 %), kar velja zlasti za podjetja, ki so dejavna predvsem v Nemčiji.  Še naprej prevladujejo kratkoročni plačilni pogoji, saj 90 % podjetij, ki so ponudila plačilne pogoje, leta 2022 zahteva, da se plačila izvedejo v 60 dneh.  Na splošno se je povprečni kreditni rok spremenil le malo, saj se je podaljšal za 0,2 dneva na 32,8 dneva.
 
"Raziskava namiguje na dve smeri. Po eni strani se zdi, da so podjetja bolj pozorna in zato zmanjšujejo število plačilnih pogojev. Po drugi strani pa, čeprav podjetja raje zagotavljajo kratkoročne plačilne roke, saj njihovo zaupanje v stranke upada, jih tehnični razlogi - tržni standardi, težave v dobavni verigi, dobavni roki - silijo, da še naprej zagotavljajo ali celo podaljšujejo plačilne roke," pojasnjuje Christiane von Berg, ekonomistka za severno Evropo pri družbi Coface.

 

Zamude pri plačilih: podjetja še vedno prejemajo plačila v roku

Trajanje povprečne zamude pri plačilu se je podaljšalo za en dan in leta 2022 doseglo 28,7 dneva. To je drugo najnižje povprečje zamud pri plačilih od leta 2016.
 
Poleg tega se je število zamud pri plačilih rahlo povečalo, in sicer z najnižjih 59 % v letu 2021 na 65 % v letu 2022. To je še vedno pod vrednostjo iz leta 2020 (68 %) in daleč pod povprečjem pred pandemijo, ki je znašalo 82 %.
 
"Zamude pri plačilih so bile še naprej povezane predvsem s finančnimi težavami. Podjetja pa nam povedo, da so te finančne težave povezane z naraščajočimi stroški blaga, vhodnih surovin in proizvodnih stroškov, s težavami v dobavni verigi, velikim konkurenčnim pritiskom ali manjšim povpraševanjem v Nemčiji. Presenetljivo je, da je vpliv pandemije COVID-19 izgubil svoj pomen in ni bil več poimenovan, čeprav je jasno, da pandemije še zdaleč ni konec." podrobneje Christiane von Berg.

 

Pesimistična pričakovanja so pravilo

Čeprav je plačilna politika še vedno zelo pozitivna, podjetja še nikoli niso bila tako pesimistična glede poslovnih obetov. Medtem ko je njihov pogled na razmere v letu 2022 približno nevtralen, 38 % vseh vprašanih pričakuje slabše poslovne razmere v letu 2023, medtem ko jih je le 14 % bolj optimističnih za leto 2023.
 
"Rekordno raven pesimizma med podjetji v Nemčiji je mogoče zlahka razložiti s precejšnjimi in raznolikimi tveganji, s katerimi se soočajo. Motnje v svetovni proizvodni verigi in naraščajoči stroški neenergetskih surovin ostajajo ključni pomisleki za izvozne obete podjetij. Podjetja pa so obremenjena tudi z novimi tveganji, kot so vojna v Ukrajini in z njo povezane sankcije ter naraščajoče cene energije," komentira Christiane von Berg.
 
"Zdi se, da so se zaradi gospodarskih razmer in makro obetov spremenili tudi pogledi nemških podjetij na priložnosti za poslovni razvoj. Nemčija ostaja prednostna naloga za razvoj poslovanja, čeprav je zagon šibkejši, podjetja pa poročajo, da so zdaj manj osredotočena na Evropsko unijo in Kitajsko ter da jih bolj zanimajo ZDA in Evropa (zunaj EU). Slednje bi lahko bilo povezano z željo po izogibanju sankcijam EU proti Rusiji in Belorusiji."

 

Prenesite si celotno publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

[1] Nova Coface raziskava o plačilni disciplini podjetij v Nemčiji je bila izvedena julija in avgusta 2022, v njej pa je sodelovalo 1.070 podjetij.

Snemi sporočilo za javnost : Nemška raziskava o plačilni disciplini 2022: Podjetja se pripravljaj... (617,26 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh