Novice in publikacije
17/06/2022
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Asistent v prodaji in podpori strankam (m/ž)

Asistent v prodaji in podpori strankam

Coface z varovanjem pred neplačili prispeva k tekočemu poslovanju in dolgoročnemu razvoju podjetij vseh velikosti ter goji klimo zaupanja med gospodarskimi subjekti v državah po svetu. Z zavarovanjem terjatev zmanjšujemo tveganja neplačil, zagotavljamo finančno varnost pri prodaji blaga in storitev ter s tem pospešujemo trgovino in gospodarski razvoj. Zaposlenim nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj. Zagotavljamo zdravo delovno okolje. K sodelovanju vabimo

Asistenta v prodaji in podpori strankam (m/ž)

katerega glavna naloga bo vzpostavljanje stikov s potencialnimi zavarovanci, pripravo sezama ključnih podatkov o odločevalcih z namenom iskanja novih potencialnih zavarovancev, razširitev in posodobitev podatkovne zbirke z vnosom dodatnih podatkov o podjetjih za omogočanje bolj segmentiranih pristopov k prodaji, zagotavljanje podpore prodaji in skrbništvu za nove posle in obnove z ustvarjanjem dobrih odnosov in ciljem iskanja skupnih rešitev, obveščanje prodajnikov in skrbnikov o morebitnih odstopanjih od običajnega poslovanja, ki lahko vplivajo na zavarovalnico ter priprava raznih poročil in statistik s področja dela.
 
 
Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

  • (16102) višješolska izobrazba (prejšnja), (16101) višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
  • (15002) srednja splošna izobrazba, (15001) srednja tehniška in druga strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj,
  • zelo dobro znanje angleškega jezika.

Želeno:

  • dobro razvite komunikacijske veščine,
  • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
  • poznavanje pisarniškega poslovanja.

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas s 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate / kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 30.06.2022 na elektronski naslov: sonja.kopac@coface.com.

 
Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Snemi sporočilo za javnost : Objavljamo prosto delovno mesto: Asistent v prodaji in podpori stranka... (87,06 kB)
Vrh