Novice in publikacije
31/08/2020
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Direktor notranje revizije, (m/ž)

Direktor notranje revizije

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 
 

Delo bo obsegalo:
 

Notranja revizija:

 • priprava in izvajanje strategije dela notranje revizije (3-5 letni načrt) in sodelovanje pri pripravi strateških usmeritev na ostalih področjih;
 • priprava in izvajanje letnih načrtov notranje  revizije in priprava obdobnih poročil notranje revizije;
 • neodvisno izvajanje storitev dajanja zagotovil skladno z metodologijo Skupine (načrtovanje posla, izvajanje: prepoznavanje, proučitev in ovrednotenje ter dokumentiranje informacij, poročanje, vključno z ugotovitvami in priporočili in spremljanje napredovanja), storitev svetovanja in ostalih nalog notranje revizije;
 • opravljanje razgovorov s poslovodstvom in CAO Skupine o ugotovitvah notranje revizije in potrebnih ukrepih za uresničevanje priporočil;
 • sodelovanje z nadzornimi organi, zunanjimi institucijami ter zunanjimi revizorji družbe (AZN, Revizijska komisija, Nadzorni svet).

Finančno planiranje

 • načrtovanje, organiziranje in vodenje dela notranje revizije ter zagotavljanje optimizacije poslovnih procesov na področju notranje revizije.

Spremljanje področja

 • seznanjanje z razvojem Družbe in Skupine,
 • zagotavljanje skladnosti z nazivom aktivni preizkušeni notranji revizor ter implementiranje strokovnih podlag za delo ter spremljanje panožnih sprememb zaradi zgodnjega odkrivanja tveganj.

Svetovanje in komuniciranje

 • sodelovanje v Skupini pri zbiranju pomembnih informacij in izmenjavi izkušenj ter najboljših praks,
 • kakovostno sodelovanje z drugimi oddelki in funkcijami v Družbi za potrebe izmenjave pomembnih informacij.

Zagotavljanje skladnosti

 • priprava podlag za delo (vključno s pisnimi pravili delovanja notranje revizije) ter zagotavljanje skladnosti s strokovnimi podlagami za delo na nivoju Skupine ter tistimi, ki veljajo v Sloveniji,
 • preverjanje skladnosti ukrepov za izvedbo priporočil.

 

Od kandidatov/kandidatk se zahteva:

 • (18102) magistrska izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj oziroma
 • (17001) specialistična izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 6 (šest) let ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • znanje hrvaškega jezika,
 • zelo dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
 • poznavanje zakonodaje na področju dejavnosti zavarovalnic,
 • poznavanje mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,
 • zelo dobro razvite komunikacijske veščine.

Želeno:

 • izkušnje v mednarodnem poslovnem okolju.

 
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.
 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 04.09.2020. na naslov:
 
Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"
 
ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

Stik


NATAŠA ARKO

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 815   M. +386 (0)31 843 446
natasa.arko@coface.com
DAVČNA ULICA 1 - 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh