Novice in publikacije
05/02/2021
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Direktor prodaje in podpore strankam (m/ž)

Prosto delovno mesto: Direktor prodaje in podpore strankam

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Delo bo obsegalo:

 • pripravo akcijskega načrta za uresničitev poslovne strategije in ciljev ob upoštevanju makro in mikroekonomskih napovedi,
 • razvoj postopkov prodaje, skrbništva in podpore strankam za zagotavljanje učinkovitega izvajanja akcijskega načrta,
 • ocenjevanje potreb ključnih trenutnih in potencialnih zavarovancev ter odločanje o ustreznih ukrepih in produktih za izpolnjevanje potreb na podlagi ciljev in sprejemljivega tveganja,
 • zagotavljanje, da zavarovalnica izpolnjuje cilje glede prodaje in prihodkov ob ohranjanju ustrezne produktivnosti,
 • analiziranje povratnih informacij za opredelitev tržnih trendov in širitev trgov in novih priložnosti,
 • opredelitev pobud za izboljšanje in razvijanje zmožnosti prilagoditve produktov in storitev glede na spremembe v zunanjem in/ali notranjem okolju.

Sodelovanje:

 • stalno sodelovanje z oddelkom marketinga,
 • sodelovanje z oddelkom prevzemanja tveganj pri analizi dokumentacije zavarovancev in spodbujanje timskega pristopa pri iskanju rešitev za izpolnitev potreb zavarovancev,
 • spodbujanje in predstavljanje interesov zavarovalnice pri ključnih zavarovancih in posrednikih,
 • predstavljanje zavarovalnice v lokalni poslovni skupnosti za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Coface in razvoja poslovnih stikov.

Vodenje oddelka:

 • vodenje, usmerjanje, optimiziranje in svetovanje glede pridobivanja, razvoja in ohranjanja zavarovancev s stalno prodajo produktov,
 • proaktivno trženje zavarovancem in potencialnim zavarovancem: zagotavljanje podpore prodaji na terenu in redno svetovanje o pristopu do zavarovancev ter dejavno sodelovanje v programih razvoja veščin za ključne sodelavce,
 • opredelitev ustreznih poslovnih ciljev za prodajnike in skrbnike in podporo strankam in določanje individualnih in/ali kolektivnih ciljev,
 • spremljanje doseganja rezultatov glede finančnih potreb in želja trenutnih in potencialnih zavarovancev,
 • opredelitev priložnosti za navzkrižno prodajo,
 • iskanje novih zavarovancev z visoko dodano vrednostjo,
 • zagotavljanje uporabe informacijskega sistema za upravljanje zavarovancev,
 • nadziranje postopka opredelitve, iskanja in uresničitve prodajnih priložnosti za celotno ponudbo produktov,
 • zagotavljanje, da je vsa dokumentacija oddelka prodaje, skrbništva in podpore strankam popolna, točna, preverjena in skladna s predpisi Družbe,
 • vodenje mreže zastopnikov (če obstaja) in upravljanje pomembnih odnosov s ključnimi posredniki,
 • ohranjanje in izboljševanje visoke stopnje motivacije zaposlenih v oddelku,
 • sodelovanje pri usposabljanju, usmerjanju in mentoriranju ekipe z namenom strokovnega razvoja in učinkovitost.

Storitve za zavarovance:

 • spodbujanje sodelavcev prodaje in skrbništva in podpore strankam za zagotavljanje zadovoljstva zavarovancev z ustreznimi dejavnostmi na terenu (npr. skupnimi obiski),
 • vodenje pogajanj za ključne potencialne in obstoječe zavarovance.

Spremljanje in poročanje:

 • zagotavljanje, da so izpolnjeni vsi poslovni cilji s stalnim spremljanjem rezultatov sodelavcev in oddelka,
 • zagotavljanje izboljšanja uspešnosti sodelavcev s spodbujanjem merjenja ključnih dejavnosti in produktivnosti,
 • zagotavljanje učinkovitega načrtovanja in nadzora stroškov,
 • priprava točnih in rednih poročil vodstvu zavarovalnice in Skupini, kadar so zahtevana.

Tveganje in skladnost:

 • zagotavljanje ustreznega prevzemanja komercialnih kreditnih tveganj za posle zavarovanja terjatev ob upoštevanju standardov Družbe in Skupine,
 • skupno prevzemanje odgovornosti za škodni količnik v portfelju z oddelkom za prevzemanje tveganj in ustvarjanje donosnega rezultata za poslovanje,
 • upoštevanje relevantnih pravil in postopkov s ciljem preprečevanja goljufij,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi in postopki, ki so jih vzpostavili Družba, Skupina in zunanji regulatorji.

 
 

Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

 • (17001) specialistična izobrazba po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 5 (pet) let ustreznih delovnih izkušenj oziroma
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 6 (šest) let ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • zelo dobro znanje hrvaškega jezika,
 • obvladovanje pogajalskih veščin,
 • dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja,
 • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij (Outlook, Word, Excel) in internih programov.

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 09.02.2021 na naslov:

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"

ali na elektronski naslov: sonja.kopac@coface.com

 

Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Vrh