Novice in publikacije
14/06/2022
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Skrbnik informacijskih sistemov (m/ž)

Prosto delovno mesto: Skrbnik informacijskih sistemov

Coface z varovanjem pred neplačili prispeva k tekočemu poslovanju in dolgoročnemu razvoju podjetij vseh velikosti ter goji klimo zaupanja med gospodarskimi subjekti v državah po svetu. Z zavarovanjem terjatev zmanjšujemo tveganja neplačil, zagotavljamo finančno varnost pri prodaji blaga in storitev ter s tem pospešujemo trgovino in gospodarski razvoj.
 

 

Zaposlenim nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj. Zagotavljamo zdravo delovno okolje. K sodelovanju vabimo Skrbnika informacijskih sistemov (m/ž).
 
 
Delo bo obsegalo:
 

Upravljanje in vzdrževanje informacijske infrastrukture:

 • upravljanje in vzdrževanje ter stalni nadzor in zaščita delovanja IT infrastrukture (osebni računalniki, strežniki, mrežna oprema, povezave, storitve),
 • zagotavljanje podpore uporabnikom,
 • reševanje in odprava težav strojne opreme in izvedba inštalacij na osebnih računalnikih, serverjih in drugi opremi.

Varnost:

 • zaznavanje varnostno sumljivih dogodkov v informacijskem sistemu in promptno obveščanje uporabnikov in operativno reševanje ob varnostnih incidentih,
 • izvajanje analiz varnostnih dogodkov,
 • zagotavljanje ustreznih varnostnih kopij sistemov.

Poročanje in komuniciranje:

 • priprava rednih poročil in kadar je potrebno, zagotavljanje zanesljivih informacij in pojasnil na področju sistemske administracije,
 • sodelovanje z zaposlenimi v Skupini pri izmenjavi izkušenj ter najboljših praks,
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah,
 • sodelovanje z notranjimi uporabniki pri izvajanju testiranj,
 • sodelovanje pri pripravi protokolov in dokumentiranje standardnih operativnih postopkov.

Zagotavljanje skladnosti:

 • zagotavljanje skladnosti informacijskega sistema z zahtevami regulatornih organov,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi Družbe in postopki Skupine.

 

Od kandidatov / kandidatk se zahteva:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali (17003) magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) in vsej 3 leta delovnih izkušenj oziroma,
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali (16102) višješolska izobrazba (prejšnja) ali (16101) višja strokovna izobrazba in vsaj 4 (štiri) leta delovnih izkušenj računalniške, tehnične ali druge ustrezne smeri.

Funkcionalne zahteve:

 • zelo dobro poznavanje standardov s področja kibernetske varnosti,
 • zelo dobro poznavanje operacijskih sistemov, spletnih tehnologij, požarnih pregrad, protivirusne zaščite in ostalih informacijskih tehnologij.

Ostalo:

 • željeno poznavanje sistemskih okolij in poznavanje področja projektnega vodenja

 

Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas s 6 (šest) mesečnim poskusnim delom.

 

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 27.06.2022 na elektronski naslov: sonja.kopac@coface.com.

 
Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

 

Snemi sporočilo za javnost : Objavljamo prosto delovno mesto: Skrbnik informacijskih sistemov (m/ž... (83,70 kB)
Vrh