Novice in publikacije
07/10/2021
Novosti o družbi

Objavljamo prosto delovno mesto: Skrbnik strank (m/ž)

Objavljamo prosto delovno mesto: Skrbnik strank

Nudimo delo v dinamičnem in stimulativnem okolju ter veliko možnosti za strokovno izpopolnjevanje in osebni razvoj.

 

 

 

Delo bo obsegalo:

 • Aktivno sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju akcijskega načrta skrbništva strank.Pridobivanje tržnih informacij zavarovancev.
 • Pridobivanje tržnih informacij zavarovancev.

 

Upravljanje odnosov s zavarovanci:

 • negovanje in razvijanje osebnih odnosov s pomembnejšimi zavarovanci Družbe, z namenom ohranjanja zavarovalne pogodbe in zagotavljanja pričakovane stopnje zadržanja pogodb,
 • planiranje sestankov, negovalnih obiskov, telefonskih klicev in obnov pogodb v skladu s segmentacijo zavarovancev,
 • trajna podpora zavarovancem pri razlagi pogodbenih pogojev, poznavanju interesov zavarovancev, zagotavljanje kakovostnih storitev za zavarovance s hitrim odzivanjem na poizvedbe in pomisleke zavarovancev in njihovih posrednikov,
 • priprava tematskih in drugih predstavitev za zavarovance.

Upravljanje portfelja:

 • opravljanje povezovalne vloge med Družbo in zavarovancem in/ali njihovim posrednikom,
 • zagotavljanje prihodkov od obnovitev pogodb ter doseganje največje donosnosti prodaje, rasti in deleža zavarovancev znotraj dodeljenega portfelja zavarovancev,
 • poglobljeno poznavanje, analiziranje, ocenjevanje in spremljanje zavarovancev,
 • priprava simulacije cen v  orodju za določanje cen Skupine, obnovitve znotraj ravni danih pooblastil, vnos podatkov in nastavljanje parametrov,
 • posredovanje in usklajevanje z ostalimi oddelki in nadrejenimi, ko je zahtevana višja raven pooblastil,
 • razvijanje navzkrižne prodaje s spodbujanjem zavarovancev k uporabi storitev z dodano vrednostjo,
 • predlaganje novih ponudb ob upoštevanju obnovitvenih pravil, zavarovančevih želja in rezultatov ter izvedba pogajanj za obnovo pogodbe,
 • ugotavljanje možnosti za razširitev pogodbe povezane s poslovanjem zavarovancev.

Poznavanje trga:

 • zagotavljanje verodostojnosti pri zavarovancih, dobro poznavanja trenutnih tržnih razmer in produktov konkurentov,
 • poglobljeno poznavanja vseh produktov Skupine in zagotavljanje priprave ponudbe v vseh ustreznih prodajnih kanalih,
 • sodelovanje s trženjskimi ekipami in spremljanje ankete o zadovoljstvu zavarovancev.

Komuniciranje:

 • posredovanje ustnih in pisnih poročil o potrebah, težavah, interesih in konkurenčnih dejavnostih zavarovancev ter možnostih za nove produkte in storitve,
 • aktivno vzpodbujanje inovacij, ki bi lahko predstavljale za zavarovance dodatno dodano vrednost,
 • sodelovanje na zunanjih dogodkih, organiziranih v regiji, ki družbo predstavljajo v najboljši luči, zaradi vzpostavljanja novih poslovnih stikov,
 • sodelovanje z oddelkom prevzemanja tveganj v zavarovanje pri pridobivanju dodatnih informacij o rizikih s strani zavarovancev.

Skladnost:

 • upoštevanje relevantnih pravil in postopkov s ciljem preprečevanja goljufij,
 • zagotavljanje skladnosti s predpisi in postopki, ki so jih vzpostavili Družba, Skupina in zunanji regulatorji.

 

Zahtevano:

 • (17002) visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 (dve) leti ustreznih delovnih izkušenj ali
 • (16204) visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (16203) visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri in vsaj 3 (tri) leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zelo dobro znanje angleškega jezika,
 • dobro znanje uporabe računalniških pisarniških orodij,
 • obvladovanje pogajalskih veščin,
 • dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

 
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za določen čas 12 (dvanajst mesecev) in s 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.
 
Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam ponudbe za razpisano delovno mesto z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in elektronskim naslovom za namen obveščanja v razpisnem postopku pošljejo najkasneje do 17.10.2021 na naslov:

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: "za razpis - ne odpiraj"

ali na elektronski naslov: anja.skrjanc@coface.com

 

Kandidate obveščamo, da bo Coface PKZ zavarovalnica osebne podatke, ki jih bo v skladu s prijavo na  razpis in pripadajočimi prilogami podal kandidat obdelovala izključno za namene organizacije tega razpisa in izvedbe izbirnega postopka in jih bo skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih po zaključenem razpisu uničila oz. na zahtevo kandidata vrnila.

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
DAVČNA ULICA 1 - 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh