Novice in publikacije
11/12/2015
Tveganja držav in ekonomske študije

PANORAMA: Globalizacija na trgu vina

PANORAMA: Globalizacija na trgu vina

V Evropi se soočamo z naraščajočo vrzeljo med ponudbo in povpraševanjem. V novi Coface panorami si lahko preberete več o:
- porabi vina po svetu
- diverzifikaciji evropske proizvodnje vina in
- pripadajočim nevarnostim, ki pretijo globalnemu trgu vina

Snemi sporočilo za javnost : PANORAMA: Globalizacija na trgu vina (1,79 MB)
Vrh