Novice in publikacije
13/07/2016
Tveganja držav in ekonomske študije

PANORAMA: Insolventnost podjetij v osrednji in vzhodni Evropi

PANORAMA: Insolventnost podjetij v osrednji in vzhodni Evropi

Podjetja v osrednji in vzhodni Evropi poročajo solidno gospodarsko stopnjo rasti, kot tudi veliko bolj strukturirano rast od leta 2015. Zahvaljujoč zdravemu stanju na trgu dela, manjši stopnji brezposelnosti in dvigu plač je zasebna potrošnja ključno gonilo za povečano rast.

Pozitivne makroekonomske razmere so privedle do izboljšanja razmer podjetij v osrednji in vzhodni Evropi. Število stečajev se je zmanjšalo v 9 - ih od 13 - ih držav.

Snemi sporočilo za javnost : PANORAMA: Insolventnost podjetij v osrednji in vzhodni Evropi (1,56 MB)
Vrh