Novice in publikacije
30/05/2016
Tveganja držav in ekonomske študije

Panorama: Francija

Panorama: Francija

Panorama Francija:
- makroekonomski položaj države
- insolventnost podjetij
- poslovno tveganje predstavljeno po različnih sektorjih
- fokus "road transport"

Snemi sporočilo za javnost : Panorama: Francija (611,67 kB)
Vrh