Novice in publikacije
30/04/2024
Tveganja držav in ekonomske študije

Širjenje državnih udarov v Afriki: ali se bliža novo, bolj nestabilno obdobje?

Širjenje državnih udarov v Afriki: ali se bliža novo, bolj nestabilno obdobje?

Julija in avgusta 2023 sta se v Nigru in Gabonu zgodila državna udara, ki sta to vrsto dogodkov spet postavila v središče pozornosti. Če si ogledamo nastanek državnih udarov po svetu od leta 1950 do danes, vidimo, da je bilo od začetka tega tisočletja v Afriki vse več državnih udarov, ta trend pa se še bolj kaže v zadnjih petih letih.

Pomen Afrike v razvoju državnih udarov po svetu v preteklosti

Med letom 1950 in septembrom 2023 je bilo v 97 državah zabeleženih 491 državnih udarov, od tega 245 uspešnih. Latinska Amerika in Afrika izstopata kot najbolj prizadeti regiji na svetu, saj se je tam zgodilo 29 % oziroma 44 % državnih udarov. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo v Afriki sistematično več državnih udarov kot drugod po svetu. V zadnjem desetletju so bili ti poskusi, predvsem na območju Sahela, uspešnejši kot v preteklosti.
 
Gibanje indeksa politične in socialne krhkosti družbe Coface za Sahel1 med letoma 2008 in 2014 se očitno razlikuje od gibanja indeksa drugih držav na celini, pri čemer se je indeks od leta 2012 opazno povečal. Oboroženi spopadi in vojaške operacije, zlasti tiste, povezane z bojem proti terorizmu, ter regionalna nestabilnost so prispevali k povečanju socialnih in političnih napetosti.

Uradna razvojna pomoč je za številne afriške države ključna ...

Številne afriške države se spopadajo z naraščajočo revščino in visokimi stopnjami dolga, stanje pa se še poslabšuje zaradi zmanjšanega dostopa do financiranja zaradi naraščajočih obrestnih mer, medtem ko potrebe teh držav po financiranju ostajajo velike. Glede na to imajo lahko tokovi uradne razvojne pomoči ključno vlogo.
 
Uradna razvojna pomoč ostaja pomembna sestavina bruto nacionalnega dohodka (BND) nekaterih držav prejemnic. V podsaharski Afriki je neto uradna razvojna pomoč leta 2021 predstavljala 3,4 % BND, leta 2020 pa 4 %.2 V Maliju je leta 2021 znašala približno 1,4 milijarde USD oziroma 30 % celotnega državnega proračuna. Vendar se ti tokovi med državami in po letih precej razlikujejo.

... hkrati pa je tudi strateško orodje, ki ga uporabljajo države donatorice

Več držav donatoric in mednarodnih organizacij se je odločilo, da začasno ustavijo svojo pomoč, da bi kaznovale nespoštovanje demokratičnih načel, kar dokazuje začasna ustavitev tekočih francoskih projektov uradne razvojne pomoči3 v Nigru in Burkini Faso leta 2023.
 
Analiza razlik v tokovih uradne razvojne pomoči kot odziv na uspešen državni udar kaže, da v času hladne vojne (1950–1989) donatorice Odbora za razvojno pomoč OECD4 uspešnih državnih udarov niso sistematično sankcionirale z zmanjšanjem svoje pomoči. Pravzaprav so jo uporabljale kot gospodarsko in politično orodje za ohranjanje svojega vpliva na potencialne zaveznike v državah v razvoju, zlasti v podsaharski Afriki.
 
Med letoma 1990 in 2010 so uspešni državni udari povzročili znatno zmanjšanje zunanje pomoči, kar kaže, da so države donatorice bolj redno sankcionirale državne udare.
 
Vendar se zdi, da se v zadnjem obdobju (2011-2021) razlike v uradni razvojni pomoči približujejo tistim iz obdobja hladne vojne. V večpolarnem in bolj razdrobljenem svetu, ki ga zaznamuje povratek nacionalnih in konkurenčnih geostrateških interesov, bi lahko bilo ravnanje držav donatoric vse bolj podobno tistemu iz obdobja pred letom 1990.
 
Ta nova konfiguracija sveta bi lahko omejila uporabo uradne razvojne pomoči kot sredstva pritiska, zlasti zahodnega bloka, na storilce državnih udarov, ki imajo priložnost, da se približajo velikim državam v vzponu, ki so že prisotne v Afriki ter imajo dobro opredeljene diplomatske in trgovinske strategije.
 
[1] Sahel = Burkina Faso, Mali, Mavretanija, Niger, Sudan in Čad.
[2] https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.GN.ZS?locations=ZG
[3] Z izjemo humanitarne pomoči, nekaj posebnih projektov za prebivalstvo v podobnih razmerah in nekaterih projektov, ki jih izvajajo partnerji z večstranskim financiranjem (katerega prekinitev bi lahko povzročila pravna tveganja), lahko samostojne organizacije, kot so lokalni organi, univerze in nevladne organizacije, še naprej sodelujejo brez finančne podpore države.
[4] Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Vrh