Novice in publikacije
07/09/2021
Tveganja držav in ekonomske študije

ZAE: boljši obeti za leto 2021 po težkem letu 2020

ZAE: boljši obeti za leto 2021 po težkem letu 2020

Gospodarstvo ZAE je leta 2020 prizadel dvojni šok: padec cen nafte in pandemija COVID-19. Po predhodnih ocenah se je gospodarstvo ZAE leta 2020 skrčilo za 6,1 %. Vendar so obeti za leto 2021 boljši. Družba Coface pričakuje 3,1-odstotno rast zaradi hitre kampanje cepljenja, hitrega okrevanja svetovnega gospodarstva in ponovnega dviga cen energentov.
 
Obseg tega okrevanja pa se bo po posameznih sektorjih razlikoval. Pričakujemo, da bo uspešnost v turizmu, gradbeništvu in trgovini na drobno v skladu z novimi različicami virusa. COVID bo odločilen tudi za maloprodajni sektor, ki je eden najbolj raznolikih in razvitih v regiji.
 
Nafta in promet bosta imela koristi od močnega okrevanja svetovnega in regionalnega gospodarstva. Julija so se ZAE s skupino OPEC+ dogovorili, da bodo povečali svojo osnovno referenčno raven proizvodnje nafte. Kljub izzivom ostajajo obeti za naftni sektor ZAE pozitivni, kar je v skladu z nekaterimi naložbenimi projekti. Položaj ZAE kot regionalnega trgovinskega središča bo podpiral njihov prometni sektor.
 
V teh okoliščinah bo normalizacija odnosov med ZAE in Izraelom donosna v smislu trgovine in naložb v različnih sektorjih. Morda se bodo pojavile nepričakovane napetosti s Savdsko Arabijo zaradi tekmovanja za status regionalnega vozlišča, vendar bi morale ostati omejene na gospodarsko področje.
 
"Združeni arabski emirati so eno najbolj raznolikih gospodarstev v regiji in imajo pomembno vlogo regionalnega trgovinskega središča. Pričakujemo, da bodo rast podpirali močna kampanja cepljenja v državi in okrevanje obsega svetovne trgovine ter seveda rast cen nafte. Zaradi teh dejavnikov se bodo neposredno izboljšali pogoji poslovanja v številnih sektorjih, kot so turizem, energetika in maloprodaja, čeprav bo hitrost okrevanja različna," je komentiral Seltem İyigün, ekonomist za Bližnji vzhod in Turčijo pri družbi Coface.
 
"Organizacija razstave Expo 2020 bo državi pomagala privabiti turiste, kar bi v zameno podprlo gradbeni sektor in nepremičnine. Vendar pa bo slednji potreboval več časa, da se bo vrnil na raven iz obdobja pred Covidom. Politika dela od doma in upad števila izseljencev po krizi bosta namreč še naprej pritiskala na cene nepremičnin. V tem smislu bo na dokončanje novih projektov vplivala tudi pripravljenost oblasti, da upoštevajo fiskalno disciplino. Oblikovanje novih regionalnih zavezništev je za ZAE postalo pomembnejše zaradi vse večje konkurence Savdske Arabije in Katarja za položaj regionalnega vozlišča. Normalizacija odnosov z Izraelom naj bi obema državama ponudila pomembne priložnosti v smislu naložb na številnih področjih, kot so turizem, kmetijstvo, obramba in energetika."

 

Trajno okrevanje po COVID-19?

Po vojni za ceno nafte med Savdsko Arabijo in Rusijo marca 2020 so cene padle na 20 USD za sod, medtem ko so v začetku leta znašale približno 70 USD. Po predhodnih ocenah se je gospodarstvo ZAE leta 2020 skrčilo za 6,1 %, kar je v skladu z zmanjšanjem svetovnega gospodarstva. Gospodarstvo, ki ni povezano z nafto, se je skrčilo za 6,2 %, pri čemer so se nastanitvene in gostinske storitve zmanjšale za 23,6 %, trgovina na debelo in drobno za 13 %, gradbeništvo pa za 10,4 %. Kljub temu so obeti za rast v letu 2021 boljši in naj bi znašali 3,1 % zaradi več razlogov: baznega učinka, višjih cen nafte, ene najvišjih stopenj cepljenja na svetu in hitrejšega okrevanja svetovnega gospodarstva od pričakovanega.
 
Prvi učinek tega hitrega uvajanja cepiva in odprave zdravstvenih omejitev bo čutiti v turističnem sektorju, ki je leta 2019 predstavljal 7-8 % BDP. Ocenjuje se, da se je število mednarodnih prihodov v ZAE zrušilo za približno 70 %. Zahvaljujoč cepivu so oblasti omogočile, da so hoteli ponovno začeli obratovati s polno zmogljivostjo. To naj bi emiratu omogočilo, da čim bolj izkoristi veliko pričakovano šestmesečno prireditev Dubai Expo, ki naj bi se začela oktobra 2021. Približno 35 % vseh prihodov turistov v ZAE je iz azijsko-pacifiškega območja, 27 % iz Evrope in 26 % z Bližnjega vzhoda. Ko se bodo te države ponovno odprle in bodo obiskovalci cepljeni, se bo turistični sektor okrepil.
 
Ni pričakovati, da se bodo rezultati pred cepljenjem takoj vrnili. Pričakovanih 12 milijonov turistov v letu 2021 bo pod planom, saj bodo ustvarili 15 milijard USD prihodkov v primerjavi s 35 milijardami USD v letu 2019. Okrevanje bo sledilo hitrosti cepljenja v državah izvora, omejitvam potovanj in vztrajnim zdravstvenim tveganjem po svetu. Poleg tega bo odločitev zveznih oblasti o izvajanju fiskalne discipline z zmanjšanjem odhodkov za 5,3 % v letu 2021 vplivala na dokončanje novih projektov v turističnem in gostinskem sektorju.
 
Ta fiskalna disciplina bo upočasnila okrevanje na področju nepremičnin in gradbeništva, ki se je leta 2020 skrčilo. V prvem četrtletju leta 2021 so bile povprečne prodajne cene in najemnine v Dubaju še vedno za 5 % in 10 % nižje kot leto prej. V Abu Dabiju so se povprečne prodajne cene v prvem četrtletju leta 2021 očitno stabilizirale, medtem ko so bile povprečne najemnine še vedno za 3,5 % nižje od ravni iz leta 2020. Kljub temu so Združeni arabski emirati zaradi politične stabilnosti in poslovno prijaznega okolja še vedno privlačno središče. Oblasti so nedavno dovolile 100-odstotno tuje lastništvo lokalnih podjetij, da bi spodbudile neposredne tuje naložbe in izvedle nove pobude glede vizumov za izseljence. Vendar pa je pandemija COVID-19 povzročila beg izseljenskih strokovnjakov iz ZAE.
 
Cepljenje in oživitev turističnih tokov bosta pozitivno vplivala na maloprodajo, čeprav postopoma. Po padcu za 14,3 % v letu 2020 naj bi zasebna potrošnja v letu 2021, ob podpori vladnih spodbud, zrasla za 1,1 %. Ukrepi vključujejo zvezno podporo z znižanjem pristojbin, davkov in drugih dajatev za podjetja, jamstva za kredite, vračila davkov. Za gospodinjstva je vlada uvedla odloge plačil zapadlih obrokov in obresti za posojila in kreditne kartice, subvencije za vodo in elektriko ter različne bančne olajšave.
 
Izdatki za hrano in brezalkoholne pijače naj bi se leta 2021 v primerjavi z letom 2020 povečali za 3,3 %. Gospodinjski izdelki so še en segment, ki bo imel koristi od okrevanja: prodaja naj bi se leta 2021 povečala za 4,9 %, potem ko se je leta 2020 zmanjšala za 9,2 %, k čemur bo pripomoglo tudi neizkoriščeno povpraševanje, saj so potrošniki med pandemijo preložili velike nakupe.

 

Nafta in prevoz sta odvisna od okrevanja svetovnega gospodarstva in trgovine

Rast cen nafte bo pripomogla tudi h gospodarskemu okrevanju ZAE, saj nafta predstavlja približno 30 % BDP in 50 % fiskalnih prihodkov. Do zdaj so se cene nafte v letu 2021 zaradi naraščajočega svetovnega povpraševanja in nekaterih motenj v oskrbi povečale za skoraj 50 % v primerjavi s koncem leta 2020 in dosegle 73 USD za sod. ZAE izvozijo približno 90 % svoje nafte v Azijo. Gospodarsko okrevanje na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem bo tako ključnega pomena za izvozne prihodke ZAE. Pogoji dogovora OPEC+, dogovorjenega aprila 2020 (zmanjšanje dela proizvodnje nafte za podporo cenam nafte), so bili kazen za ZAE.
 
Po prekinitvi pogovorov so se ZAE in Savdska Arabija dogovorili o novi osnovni ravni proizvodnje od maja 2022 naprej. ZAE potrebujejo prihodke od nafte za financiranje svoje strategije diverzifikacije gospodarstva in širitev zmogljivosti v druge segmente.
 
Kljub tem kratkoročnim izzivom ostajajo obeti za naftni sektor ZAE pozitivni, kar je v skladu z nekaterimi naložbenimi projekti, katerih cilj je razširiti proizvodne zmogljivosti države.
 
Odpornost gospodarskega okrevanja bo odvisna tudi od tega, ali bodo ZAE še naprej imeli vlogo regionalnega vozlišča. Povečanje obsega mednarodne trgovine zaradi ponovnega odprtja gospodarstev in globalnih prizadevanj za cepljenje bo podprlo trgovino ZAE, ki naj bi leta 2021 dosegla 540 milijard USD v primerjavi s 478 milijardami USD leta 2020. Ogljikovodiki predstavljajo približno 20 % vseh prihodkov od izvoza blaga. Ker so ključno blago, ki ga država ponovno izvaža, mineralni izdelki, plastika, kemikalije, kovine in prevozna sredstva, je zelo občutljiva na svetovne cene surovin. Okrevanje vseh teh kategorij bo povečalo cestni tovorni promet in zračni tovorni promet, kar je povezano z močnejšim domačim povpraševanjem, organizacijo razstave Expo 2020 in prevozom nujnih zdravstvenih proizvodov.
 
V novih gospodarskih razmerah je oblikovanje zavezništev postalo še pomembnejše za izkoriščanje priložnosti. Zato je treba analizirati prizadevanja za normalizacijo odnosov med ZAE in Izraelom ter nedavna nesoglasja s Savdsko Arabijo med pogovori OPEC+.

 

Regionalne priložnosti in izzivi

Septembra 2020 so ZAE postali tretja arabska država, ki se je strinjala z normalizacijo odnosov z Izraelom. Dogovor predstavlja pomembne priložnosti za obe državi v smislu trgovine in naložb. Za Združene arabske emirate bi to lahko bil ključni korak za okrepitev njihovih prizadevanj za diverzifikacijo. Glavne koristi bi imeli turizem, obramba, kmetijstvo in energetika. Uvoz surove nafte in drugih tekočin v Izrael bi se lahko povečal za 5,9 % v primerjavi z letom prej. Normalizacija vezi bi ZAE omogočila izkoriščanje izraelskih tehnoloških in inovacijskih zmogljivosti. Aprila 2021 so napovedali oblikovanje naložbenega sklada v višini 10 milijard USD za naložbe v strateške sektorje v Izraelu, vključno z energijo, vodo, proizvodnjo, vesoljem, agrotehniko in zdravstvom. Junija sta obe državi podpisali tudi dvostranski sporazum o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju. Oblasti so navedle, da je dvostranska trgovina v desetih mesecih po podpisu sporazuma o normalizaciji odnosov dosegla 675 milijonov USD.
 
Glavni razlog za spor med ZAE in Savdsko Arabijo je dejansko povezan z njuno željo po diverzifikaciji gospodarstev, ki naj ne bi temeljila na nafti. Združeni arabski emirati imajo trenutno status regionalnega trgovinskega središča. Po drugi strani pa je Savdska Arabija, katere gospodarstvo je bolj odvisno od nafte kot gospodarstvo ZAE, izvedla strategijo s ciljem preoblikovanja države, da bi postala poslovno in trgovinsko središče. Vendar pa naj bi konflikt ostal omejen samo na gospodarstvo, saj se pričakuje, da bosta na političnem področju še naprej zaveznici, zlasti v obdobju, ki ga zaznamuje negotovost glede regionalne stabilnosti. Zdi se, da se vezi med državami Sveta za sodelovanje v Zalivu in ameriško administracijo ohlajajo. ZDA tudi razmišljajo o vrnitvi k jedrskemu sporazumu z Iranom, od katerega so leta 2018 odstopile. Te negotovosti naj bi preprečile prekinitev političnih vezi med obema težkima utežema v regiji.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : ZAE: boljši obeti za leto 2021 po težkem letu 2020 (692,95 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh