Novice in publikacije
05/07/2021
Publikacije s področja ekonomije

Anketa o plačilih v Aziji 2021: krajše zamude pri plačilih ob izvajanju podpornih ukrepov

Anketa o plačilih v Aziji 2021: krajše zamude pri plačilih ob izvajanju podpornih ukrepov

Leta 2020 je več podjetij v azijsko-pacifiški regiji ponujalo kreditna posojila, saj se je konkurenca okrepila zaradi zahtevnih gospodarskih razmer, ki jih je povzročila pandemija COVID-19. Vendar so se podjetja različno odzivala na upravljanje kreditov, čeprav so se soočala s podobnimi gospodarskimi šoki, vključno z zmanjšanim povpraševanjem, razseljevanjem delavcev, višjimi stroški materiala ter motnjami v poslovanju in dobavnih verigah. Podjetja na Kitajskem, Japonskem, v Singapurju in Maleziji so leta 2020 zmanjšala plačilne pogoje, medtem ko so jih podjetja v Avstraliji, Hongkongu, Indiji in na Tajvanu povečala, je pokazala najnovejša raziskava Coface Asia Corporate Payment Survey. Tajska je ohranila svoje plačilne pogoje. Kreditni roki v azijsko-pacifiški regiji so bili v povprečju na splošno stabilni in so se s 67 dni v letu 2019 znižali na 66 dni v letu 2020.
 
Cofaceova raziskava Asia Corporate Payment Survey 2021, ki je bila izvedena med oktobrom 2020 in marcem 2021, omogoča vpogled v razvoj plačilnih navad in praks upravljanja kreditov več kot 2 500 podjetij v azijsko-pacifiški regiji v času pandemije. Anketiranci so prihajali z devetih trgov in 13 sektorjev, ki se nahajajo v azijsko-pacifiški regiji.
 

Kljub oslabljenemu gospodarskemu okolju so se zamude pri plačilih v letu 2020 izboljšale, saj se je povprečno trajanje zamud pri plačilih zaradi odločnih odzivov vladnih politik zmanjšalo na najnižjo raven v zadnjih petih letih. Krajši plačilni zamiki so bili opaženi v šestih od devetih pregledanih gospodarstev in desetih od 13 sektorjev. Vendar so se kreditna tveganja povečala v Avstraliji in Hongkongu, saj sta oba poročala o močnem povečanju zamud pri plačilih in, kar je še pomembneje, o močnem povečanju izjemno dolgih zamud pri plačilih (ULPD, več kot 180 dni), ki so znašale več kot 2 % letnega prometa. V maloprodajnem, gradbenem in prometnem sektorju, ki jih je pandemija najbolj prizadela, pa se je najbolj povečalo število ULPD, ki so presegali 2 % letnega prometa, kar kaže na povečanje tveganja denarnega toka.
 
Če pogledamo naprej, so se gospodarski obeti za leto 2021 v primerjavi z letom 2020 izboljšali. Poslovna pričakovanja glede prodaje in denarnih tokov v naslednjih 12 mesecih so se izboljšala, saj podjetja napovedujejo, da se bo gospodarsko okrevanje nadaljevalo tudi v letu 2021, pri čemer so najbolj optimistična avstralska podjetja. Najbolj samozavestna glede prodaje v prihodnjem letu so bila podjetja iz avtomobilske industrije, sledila so jim podjetja s področja energetike, kovin, papirja in farmacevtskih izdelkov. Vendar pa tveganja za okrevanje ostajajo velika zaradi pojava novih različic virusov, počasne stopnje cepljenja ter neenakomernega okrevanja po regijah in sektorjih. Zato se bodo podjetja, čeprav ohranjajo optimizem, morda vse bolj posluževala orodij za upravljanje kreditov, kot so bonitetne ocene in kreditna zavarovanja, da bi zmanjšala tveganja denarnega toka.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Anketa o plačilih v Aziji 2021: krajše zamude pri plačilih ob izvaj... (1,17 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh