Novice in publikacije
21/10/2021
Publikacije s področja ekonomije

Barometer tveganja za države in sektorje: četrtletna posodobitev 2021

Barometer tveganja za države in sektorje: četrtletna posodobitev 2021

Več kot 18 mesecev po začetku svetovne recesije, ki jo je sprožila pandemija COVID-19, se gospodarsko okrevanje nadaljuje. Ta proces je v veliki meri posledica napredka pri uvajanju cepiva poleti, zlasti v razvitih gospodarstvih, kar je omogočilo zmanjšanje omejitev mobilnosti. To pa spodbuja ponovno povečanje porabe storitev, ki so zelo pomembne za stike z ljudmi, kot so maloprodaja, gostinske storitve, prenočišča in rekreacija. Visoki prihranki gospodinjstev, ki so se nakopičili lani, ko je potrošniška poraba med strogimi zaporami padla, dohodki pa so se povečali, k čemur je pripomogla obsežna državna podpora, so ključni dejavnik za ponovno povečanje porabe gospodinjstev v razvitih gospodarstvih. Razmere v razvijajočih se gospodarstvih ostajajo heterogene: okrevanje koristi izvozno usmerjenim državam, medtem ko gospodarstva, odvisna od storitev, še naprej zaostajajo.
 

Kljub pozitivnim obetom - naše napovedi rasti svetovnega BDP za leti 2021 in 2022 ostajajo nespremenjene - se kopičijo znaki, da svetovno okrevanje izgublja zagon. V kontekstu ponovnega povečanja povpraševanja so izbruhi pandemij v kritičnih členih dobavne verige povzročili motnje v dobavi, kar je posledično spodbudilo cenovne pritiske.
 

Motnje v oskrbovalnih verigah zaradi zastojev v pristaniščih, pomanjkanja zabojnikov in ladij ter preobremenjenih proizvodnih zmogljivosti, ki so povzročile pomanjkanje in dvig cen, začenjajo vplivati na proizvodnjo in prodajo proizvajalcev po vsem svetu. Neskladje med ponudbo in povpraševanjem je povzročilo dvig cen surovin in vhodnih materialov, kar v številnih državah spodbuja višjo inflacijo, ki se prenaša na potrošnike. Glavni dejavniki, ki predstavljajo zaskrbljenost glede ponudbe, pomanjkanje delovne sile in inflacijo, skupaj s še vedno trajajočo grožnjo COVID-19, dopolnjujejo seznam tveganj in negotovosti. Medtem k manj ugodnemu zagonu okrevanja prispeva tudi upočasnitev gospodarske rasti na Kitajskem.
 

V tretjem četrtletju 2021 je družba Coface zaradi nadaljnjega okrevanja izboljšala ocene tveganja za 26 držav, med drugim za Nemčijo (A2), Francijo (A2), Italijo (A4), Španijo (A2) in Portugalsko (A2). Zaradi močnega izvoza industrijskega blaga na razvite trge so se izboljšale ocene za izvozno usmerjena gospodarstva v srednji in vzhodni Evropi (Poljska, Madžarska, Češka, itd.), Aziji (Južna Koreja, Singapur, Hongkong) in Turčiji (B). Po znižanju ocene tveganja 78 držav zaradi pandemije v lanskem letu je 26 povišanj poleg 16, ki so bila že izvedena v prvi polovici leta. V tem četrtletju jih spremlja 30 povišanj sektorskih ocen, ki prav tako odražajo izboljšave po obsežnih znižanjih v prvi polovici leta 2020.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Barometer tveganja za države in sektorje: četrtletna posodobitev 202... (6,78 MB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh