Novice in publikacije
19/11/2018
Publikacije s področja ekonomije

MSP na Kitajskem: Monetarna olajšava ne bo zadostovala za zmanjšanje kreditnega pritiska

MSP na Kitajskem

Pri obravnavi tveganja kitajskega gospodarstva se je večina razprav osredotočala na velika podjetja v državni lasti ali velike zasebne konglomerate. Vendar se ne sme zanemariti tokov, ki vplivajo na mala in srednje velika podjetja (MSP). Mala in srednje velika podjetja si prizadevajo za dostop do finančnih sredstev za zadovoljevanje njihovega delovnega kapitala in dolgoročnih potreb po širjenju v času naraščajoče trgovinske vojne z Združenimi državami in hitrega poslabšanja pogojev financiranja. Glede na njihov pomen v kitajskem gospodarstvu je verjetno, da bodo oblikovalci politik sprejeli ukrepe, ki bi preprečili, da bi MSP postala šibki člen. Nekaj ukrepov bi lahko bilo koristno: preudarna fiskalna vzpodbuda, racionalen pristop k uravnavanju senčnega bančništva in premik k bolj tržnim obrestnim meram, da bi nagradili postopke sklepanja pogodb, ki izkazujejo ustrezno donosnost.

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : MSP na Kitajskem: Monetarna olajšava ne bo zadostovala za zmanjšanje... (1,49 MB)
Vrh