Novice in publikacije
26/02/2019
Publikacije s področja ekonomije

Nadaljuje se gospodarska upočasnitev Turčije, vendar izvoz kaže določeno podporo ekonomiji

Nadaljuje se gospodarska upočasnitev Turčije

Turčija doživlja resno gospodarsko upočasnitev, skupaj s skokom inflacije, zaradi močne depreciacije lire v letu 2018. To močno depreciacijo je povzročilo zmanjšanje potrošnje in je vplivalo na dinamiko naložb na domačem trgu. Uvozno odvisna struktura proizvodnje je zvišala stopnjo inflacije do najvišje doslej, kar je prisililo centralno banko, da je septembra močno zvišala obresti. Čeprav je to povišanje obrestnih mer pomagalo turški liri, pri okrevanju od teh zgodovinsko najšibkejših nivojev, je hkrati povzročilo izredno visoke stroške zadolževanja, zaradi česar je bilo financiranje izjemno drago- tako za podjetja, kot za gospodinjstva. Pričakuje se, da bo rast ostala zelo umirjena, inflacija pa bo dvomestna.

Ti pogoji so kljub številnim izzivom izpostavili izvoz kot pomemben vir prihodkov za gospodarstvo. Državna podpora ostaja bistvena za izvoznike, da pridobijo nove tržne deleže. Ta podpora je bila predvsem opazna v obliki spodbud udeleževanja na različnih sejmih in dostop do novih trgov. Vendar pa so omejena sofisticiranost produktov in slabša konkurenčnost- omejujoči dejavniki za nadaljnjo širitev turškega izvoza. Slabe pogajalske veščine  in nizka stopnja tehnologije, ki je vključena v robi za izvoz , omejujejo večji dobiček od izvoza.

 

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA VPADLA ZARADI VALUTNEGA UDARA

Kriza je poslabšala dinamiko proizvodnje in potrošnje v Turčiji. Industrijska proizvodnja je v letu 2018 zabeležila anemično rast v višini 1,6%, medtem ko se je PMI[1] v predelovalnih dejavnostih septembra znižal na 42,7, kar kaže, da so pogoji poslovanja še vedno zahtevni. Od kazalnikov PMI do drugih potrošniških in poslovnih raziskav so se vsi kazalniki znižani, kar kaže na močan padec ravni zaupanja za podjetja in potrošnike v državi. Ob visoki inflaciji (ki je dosegla 25,24% oktobra 2018), povečanju stroškov zadolževanja in naraščajoči brezposelnosti se pričakuje, da bo povpraševanje gospodinjstev v prvi polovici leta 2019 ostalo nizko.

 

NOVI GOSPODARSKI NAČRT PREDLAGA NOVO USKLAJEVANJE V GOSPODARSTVU...

Po novem gospodarskem programu, ki ga je vlada napovedala septembra 2018, bo Turčija vstopila v obdobje ponovnega rebalansa med letoma 2019 in 2021 ki bo temeljen na  stalni stopnji rasti in manjšem primanjkljaju. Najnovejši podatki to že odražajo, saj je država med avgustom in novembrom 2018 zabeležila skupni presežek prihodkov v višini 7,3 milijarde USD. Skupni primanjkljaj se je tako v letu 2017 zmanjšal iz 47,3 milijarde USD (5,5% BDP) na 27,6 milijarde USD leta 2018 ( približno 3,3% BDP). Vendar je to zmanjšanje primanjkljaja večinoma povezano z zmanjševanjem domače aktivnosti in ne z manjšo odvisnostjo turškega proizvodnega sistema od uvoza polizdelkov in surovin. Na strani financiranja tekočega primanjkljaja  pa je razvidno, da so portfeljske naložbe v letu 2018 zabeležile odliv v višini 3 milijard USD v primerjavi s prilivom v višini skoraj 25 milijard USD v letu 2017. V tem času je država še naprej privabljala tuje neposredne naložbe v vrednosti USD 9,5 milijarde, od tega 62% v sektorju nepremičnin. Strožje monetarne in finančne razmere na svetovnih trgih ter naraščajoče domače tveganje so zmanjšale skupna razpoložljiva sredstva za banke. V povezavi z manjšim povpraševanjem po posojilih so banke od julija postale neto dolžniki, tako v dolgoročnih kot kratkoročnih dolgovih. To je povzročilo, da je 12-mesečni dolgoročni roll over ratio bank v decembru 2018 znašal 76%, kar je najnižja raven v večletnem obdobju.

 

1 PMI - The Purchasing Manufacturer Index (PMI) je kazalnik gospodarskega zdravja in učinkovitosti proizvodnega sektorja, ki zajema več sektorjev, ki so večinoma povezani z industrijsko proizvodnjo. PMI temelji na petih glavnih kazalnikih: nova naročila, zaloge, proizvodnja, dobave dobaviteljev in zaposlitveno okolje. Namen PMI je zagotoviti informacije o trenutnih pogojih poslovanja.

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Nadaljuje se gospodarska upočasnitev Turčije, vendar izvoz kaže dol... (585,35 kB)
Vrh