Novice in publikacije
30/05/2016
Publikacije s področja gospodarskih družb

Panorama: Francija

Panorama: Francija

Panorama Francija:
- makroekonomski položaj države
- insolventnost podjetij
- poslovno tveganje predstavljeno po različnih sektorjih
- fokus "road transport"

Snemi to publikacijo : Panorama: Francija (611,67 kB)
Vrh