Novice in publikacije
16/02/2021
Publikacije s področja ekonomije

Poljska anketa o plačilih podjetjem 2021: zaradi podpornih programov so se med pandemijo zamude pri plačilih podjetjem skrajšale

Poljska anketa o plačilih podjetjem 2021

Peta izdaja raziskave Coface o izkušnjah s plačili podjetjem na Poljskem je bila izvedena novembra 2020, v njej pa je sodelovalo 330 podjetij. Takrat je Poljsko prizadel drugi val pandemije covida-19 z znatno večjim številom okužb kot v prvem valu spomladi. Kljub temu so bili jeseni 2020 ukrepi zaradi zaprtja nekoliko manj omejevalni, da bi se omejilo krčenje gospodarstva. Po predhodnih podatkih se je rast BDP na Poljskem zmanjšala za 2,8 %, v letu 2021 pa naj bi si opomogla in po Cofaceovih napovedih dosegla 4,0 %.
 
 

Kljub najgloblji recesiji, zabeleženi vse od padca komunizma, so poljsko gospodarstvo in podjetja podpirali različni vladni ukrepi, katerih cilj je bil omiliti vpliv pandemije na poslovno aktivnost. Ti ukrepi so vplivali tudi na zamude pri plačilih, ki so se paradoksalno zmanjšale kljub občutnemu gospodarskemu krčenju zaradi posledic pandemije. Naša študija dejansko kaže, da so poljska podjetja leta 2020 v povprečju zamujala s plačili 48 dni, kar je 9 dni manj kot v prejšnji raziskavi leta 2019. Kmetijsko-živilski sektor se je odrezal najbolje, saj so zamude pri plačilih znašale "le" 33 dni. Drugi paradoks je, da je največji napredek pri skrajševanju zamud zabeležil prometni sektor (44 dni krajše zamude kot leto prej), čeprav se je znašel v središču krize mobilnosti, sledi pa mu gradbeni sektor (25 dni krajše zamude). Kljub tem izboljšavam so podjetja v prometnem in gradbenem sektorju spet beležila nekaj najdaljših zamud pri plačilih, in sicer skoraj 78 oziroma 79 dni. Tokrat je bil energetski sektor tisti, ki ima najdaljše zamude pri plačilih, in sicer 80,5 dni.
 
Kljub izboljšanju likvidnosti plačil je večina podjetij navedla, da je vpliv pandemije na poljsko gospodarstvo zanje ključna ovira. Podporni vladni ukrepi naj bi prenehali, ko si bo gospodarstvo opomoglo. Zato anketirana podjetja predvidevajo, da bo to vplivalo na likvidnost poslovanja, zlasti ker jih je kar polovica izkoristila likvidnostne ukrepe, kot so oprostitve in odlog plačila davkov in prispevkov. Glede na našo raziskavo v 7 od 12 sektorjev predvidevajo, da se bo znesek neporavnanih terjatev v naslednjih mesecih povečal. To vpliva tudi na pogled podjetij na poslovno dejavnost v letu 2021. Kljub pričakovanemu okrevanju gospodarstva bodo podjetja verjetno prizadele različne ovire, saj skoraj dve tretjini napovedujeta poslabšanje poslovne aktivnosti.

 
Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Snemi to publikacijo : Poljska anketa o plačilih podjetjem 2021: zaradi podpornih programov ... (745,25 kB)
Vrh