Novice in publikacije
02/06/2020
Publikacije s področja ekonomije

Raziskava o plačilih na Kitajskem 2020: Zamude pri plačilih se bodo zaradi COVID-19 nadaljevale

Raziskava o plačilih na Kitajskem 2020: Zamude pri plačilih se bodo zaradi COVID-19 nadaljevale

Raziskava družbe Coface o plačilni disciplini podjetij na Kitajskem za leto 2020 obravnava plačilno obnašanje več kot 1.000 podjetij na Kitajskem konec leta 2019. Podatki so bili zbrani v četrtem četrtletju, kar pomeni, da številke ne upoštevajo vpliva pandemije COVID-19 na kitajsko gospodarstvo. Ne glede na to naša raziskava kaže na poslabšanje plačilne discipline v letu 2019, kar za kitajska podjetja ni obetajoče, če upoštevamo še upočasnjene aktivnosti v letu 2020. Coface pričakuje, da bo rast padla na 1,0%, najnižjo raven v zadnjih 30-ih letih, tako da glede na zgodovinsko povezanost med gospodarsko dejavnostjo in zamudami pri plačilih predvidevamo močno poslabšanje  za leto 2020.
 
Povprečni plačilni pogoji so ostali stabilni pri 86-ih dneh v letu 2019. Vendar se je odstotek anketirancev, ki ponujajo povprečne kreditne pogoje nad 120 dni, v letu 2019 povečal na 23% v primerjavi z 20% v letu 2018 in 12% v letu 2017. V praksi 50% vprašanih podjetij ponuja najvišje plačilne pogoje nad 120 dni. Poslabšale so se tudi zamude pri plačilih, saj se je delež podjetij z zamudami nad 120 dni v letu 2019 povečal na 37% v letu 2019 v primerjavi z 31% v letu 2018. Bolj neugoden je delež anketirancev, ki imajo zelo dolge zamude pri plačilih (ultra-long payment delays nad 180 dni - ULPDs) in presegajo 10% njihovega letnega prometa v letu 2019. Le-ta se je povečal na 27%, kar je v primerjavi z 21% v letu 2018 za 6% več. Če torej predstavljajo velik delež celotnega letnega prometa, je lahko denarni tok podjetja ogrožen, kar je zaskrbljujoče v primeru zunanjih šokov, kot je npr. COVID-19.
 
Coface pričakuje povečanje neplačil obveznic in insolventnosti med sektorji, pri katerih so se nakopičila tveganja denarnega toka v letu 2019. Sektorji z najvišjim deležem ULPDs, ki predstavljajo več kot 10% letnega prometa, so gradbeništvo (30%), transport (30%), energetika (29%) in avtomobilska industrija (28%). IKT so zabeležile največje povečanje zamud pri plačilih zaradi motenj trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko, poslabšale so se za 12 dni in dosegle 102 dni. Medtem ko so tem tveganjem izpostavljeni vsi sektorji, imajo sektorji, ki so vstopili v krizo v močnem položaju, boljše možnosti.
 
Podjetja so pravzaprav lahko v slabšem položaju, da prenesejo vpliv šoka COVID-19 glede na lansko leto, pri čemer je 40% vprašanih priznalo, da se v letu 2019 niso posluževali nobenega orodja za upravljanje s kreditnimi tveganji, da bi zmanjšali tveganja denarnega toka, medtem ko je le 17% vprašanih izjavilo, da uporablja kreditno zavarovanje.
 
Zapravo su poduzeća možda u slabijem položaju da izdrže utjecaj šoka COVID-19 u odnosu na prošlu godinu, a 40% ispitanika priznalo je da nisu koristili nijedan oblik alata za upravljanje kreditnim sredstvima za ublažavanje rizika novčanog toka u 2019. godini, dok je samo 17% ispitanika izjasnilo da koristi osiguranje potraživanja.

 

Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Raziskava o plačilih na Kitajskem 2020: Zamude pri plačilih se bodo ... (1,76 MB)
Vrh