Novice in publikacije
26/05/2021
Publikacije s področja ekonomije

Raziskava o plačilih na Kitajskem za leto 2021: Kratki kreditni roki za večino sektorjev, razen za gradbeništvo, živilsko industrijo in avtomobi...

Raziskava o plačilih na Kitajskem za leto 2021: Kratki kreditni roki za večino sektorjev, razen za gradbeništvo, živilsko industrijo in avtomobilsko industrijo

Začetek pandemije COVID-19 v letu 2020 je povečal raven negotovosti glede poslovnih obetov, kar je kitajska podjetja prisililo, da so v okviru prizadevanj za izboljšanje stanja denarnega toka in ohranitev sposobnosti preživetja v težavnem gospodarskem okolju zaostrila orodja za upravljanje posojil. Raziskava družbe Coface o plačilih kitajskih podjetij za leto 2021 kaže, da so se plačilni roki leta 2020 v povprečju skrajšali za 11 dni in padli na 75 dni, medtem ko se je porazdelitev kreditnih rokov nagnila k krajšemu kot daljšemu obdobju.
 
Delež anketirancev, ki ponujajo povprečne kreditne roke med 31 in 60 dnevi, se je leta 2020 povečal z 20% na 30%, kar sovpada z zmanjšanjem deleža tistih, ki ponujajo kreditne roke nad 120 dni, na samo 13%.
 
V raziskavi je bilo poudarjeno tudi, da bo leta 2020 manj podjetij imelo zamude pri plačilih, deloma zaradi strožjih kreditnih pogojev, morda pa tudi zaradi podpore vladne politike, vključno z davčnimi olajšavami, jamstvi za posojila in oprostitvijo obresti na posojila. Kljub težkim razmeram so podjetja v 11 od 13 sektorjev poročala o zmanjšanju zamud pri plačilih. V trgovini na drobno ni bilo sprememb, medtem ko se je v gradbeništvu število zamujenih plačil povečalo. Kar zadeva povprečne zamude pri plačilih (v dnevih), sta bila leta 2020 gradbeništvo in energetika precej nad povprečjem. Bolj zaskrbljujoče pa je bilo znatno povečanje deleža podjetij v teh dveh sektorjih, ki so poročala o zelo dolgih zamudah pri plačilih (ULPD, več kot 180 dni), ki so presegale 10 % njihovega letnega prometa, kar namiguje na resna tveganja za denarni tok in se ujema z nedavnimi podatki o neplačevanju kitajskih obveznic.
 
Ker se gospodarsko okrevanje podaljšuje v začetek leta 2021, so podjetja bolj optimistična glede napovedi prodaje in denarnih tokov v prihodnjem letu. Vendar pa okrevanje ni bilo dovolj široko zasnovano in ostaja neenakomerno po sektorjih. Podjetja so imela lani koristi tudi od večjega obsega ukrepov fiskalne in denarne podpore, ki se bodo letos predvidoma še zmanjšali. Družba Coface pričakuje, da se bo v letu 2021 povečalo število primerov neplačila obveznic in insolventnosti, zlasti v sektorjih, ki so v letu 2020 zaradi upočasnjene rasti kreditov nakopičili večja tveganja za denarne tokove. Raziskava o plačilih podjetij na Kitajskem za leto 2021 je bila izvedena med februarjem in aprilom letos, v njej pa je bilo anketiranih več kot 600 podjetij iz 13 širših sektorjev s sedežem na celinski Kitajski.

 

Snemi to publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Raziskava o plačilih na Kitajskem za leto 2021: Kratki kreditni roki ... (888,88 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh