Novice in publikacije
28/09/2021
Publikacije s področja ekonomije

Se je globalni sektor trgovine na drobno vrnil v normalno?

Se je globalni sektor trgovine na drobno vrnil v normalno?

Ali se je globalni sektor trgovine na drobno vrnil v normalno stanje? Pandemija COVID-19 je z ukrepi socialnega distanciranja in zaprtjem trgovin zelo vplivala na to dejavnost. Naš Focus obravnava različne učinke po segmentih.
 
Na dejavnost maloprodaje je zaradi ukrepov socialne distanciranja in zaprtja trgovin zelo vplival COVID-19. Vendar se učinek pandemije na ta sektor razlikuje po državah. Coface je z modelom Bayesovih strukturnih časovnih vrst ocenil učinek pandemije COVID-19 leta 2020 za vzorec držav: medtem ko so nekatere države leta 2020 imele nižjo maloprodajo, je bil učinek v nekaterih gospodarstvih ničen, v severnoevropskih državah pa celo pozitiven.
 
Učinki so glede na segmente različni, najbolj prizadete so trgovine z oblačili. Kljub večji uporabi e-poslovanja in po tem, ko je v drugem četrtletju 2020 le-ta dosegel vrhunec, je vpliv pandemije na tem segmentu težko oceniti, saj se razlikuje po državah: čeprav se je e-trgovina leta 2020 povečala, se zdi, da se je njen delež v začetku leta 2021 delno zmanjšal v Kanadi in ZDA.
 
Na splošno bi moral COVID-19 imeti omejen vpliv na maloprodajni sektor, najbolj prizadeti segmenti pa naj bi si opomogli takoj, ko se bodo razmere umirile. Motnje pomorskega tovornega prometa, ki povzročajo težave z oskrbo in višjo inflacijo, pa bi lahko bile ovira za oživitev maloprodajnega sektorja leta 2021.

 

Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Se je globalni sektor trgovine na drobno vrnil v normalno? (621,50 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh