Novice in publikacije
23/07/2020
Publikacije s področja ekonomije

Združene države Amerike: Stečaji dveh hitrosti

Združene države Amerike: Stečaji dveh hitrosti

Pandemija COVID-19 je močno prizadela ZDA, kar je povzročilo velik človeški in gospodarski davek. Nenadna zaustavitev aktivnosti, ki je zavirala širjenje koronavirusa od marca dalje, je povzročila 5-odstotno krčenje v prvem četrtletju leta 2020, kar je najbolj ostro padanje po letu 2008, močno povečala se je tudi stopnja brezposelnosti. Medtem ko je bilo gospodarstvo že v recesiji, naj bi bil padec BDP v drugem četrtletju še močnejši. Postopno odpiranje, ki se je v ZDA začelo maja, bi moralo gospodarstvu omogočiti okrevanje. Coface v svojem izhodiščnem scenariju napoveduje, da se bo BDP leta 2020 zmanjšal za 5,6%, nato pa se bo leta 2021 ponovno okrepil za 3,3%. Kljub temu pa bo ponoven izbruh v več zveznih državah - vključno s Teksasom, Florido in Kalifornijo v juniju upočasnil postopek ponovnega odpiranja, kar za napoved predstavlja pomembno tveganje.

Dvojni gospodarski šok ponudbe in povpraševanja je že povzročil močan padec prihodkov podjetij, kar je vplivalo na njihov denarni tok. Takšno stanje bi moralo privesti do povečanja števila podjetij, ki ne morejo izpolniti svojih finančnih obveznosti, kar bi privedlo do stečajev podjetij. Kljub evropskemu trendu pa tudi uradni podatki upravnega urada ameriških sodišč za prvo četrtletje in pričakovane objave ameriškega stečajnega inštituta (ABI) za april in maj kažejo upad skupnega števila stečajev podjetij. Ta trend je zlasti posledica vložitev stečajev iz 7. poglavja (Chapter 7 bankruptcy filings).

Kljub temu trendu je treba omeniti povečanje števila podjetij, ki iščejo zaščito pred stečajem iz 11. poglavja (Chapter 11 bankruptcy protection), kar verjetno napoveduje splošni porast stečajev od druge polovice leta 2020 dalje. Glede na obseg šoka in ko postopki podpornih ukrepov postopno potečejo, Coface napoveduje 43-odstotno povečanje stečajev podjetij v ZDA med koncem 2019 in koncem 2021. Letalski, vesoljski, avtomobilski in energetski sektorji so najbolj ranljivi. Naša ocena kaže, da se je število "zombi" podjetij, ki še naprej poslujejo kljub negotovim plačilnim sposobnostim in dobičkonosnosti, v zadnjem desetletju povečalo in je v letu 2019 predstavljalo več kot 6% podjetij. Še pomembneje pa je, da je vse več podjetij, ki so prisiljena povečevati dolg, da bi se spopadla z izgubami prihodka. Grožnja, da bo podjetij v stiski vse več, stečajna tveganja še dodatno povečuje.

 

Za prenos publikacije kliknite sliko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi to publikacijo : Združene države Amerike: Stečaji dveh hitrosti (1,48 MB)
Vrh