Kontaktni podatki

Coface, podružnica v Sloveniji
Trdinova ulica 4
tel: +386 (0)1 2005 801
e-mail: info-si@coface.com
 
 
OSNOVNI PODATKI DRUŽBE
 
Ime družbe: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur SA Francija, COFACE zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Skrajšano ime: COFACE, podružnica v Sloveniji
Sedež družbe: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 9213635
Ident. št. za DDV: SI82180547
 
DRUŽBENIK (oziroma član in ustanovitelj)
 
Identifikacijska številka: davčna številka - 552 069 791
Osebno ime / firma: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur SA Francija
Naslov: 1 Place Costes et Bellonte, 92279 Bois-Colombes, Francija
Vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: kot ustanovitelj dela subjekta
Obseg odgovornosti: Ni vpisa
Datum vstopa: 01.10.2022
 
ZASTOPNIK
 
Tip zastopnika: direktor podružnice
Udentifikacijska številka: EMŠO - 0605971500351
Osebno ime / firma: Simoniti Sergej
Naslov: Ljubljana, Tavčarjeva ulica 004 , 1000 Ljubljana
Datum veljavnosti pooblastila: 01.10.2022
 
Vrh