Kontaktni podatki

Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Davčna ulica 1 (južni vhod)
tel: +386 (0)1 2005 801
fax: +386 (0)1 4258 445
e-mail: info-si@coface.com
 
OSNOVNI PODATKI DRUŽBE
 
Ime družbe: Coface PKZ zavarovalnica d.d.
Skrajšano ime: Coface PKZ d.d.
Sedež družbe: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 1903209000
Ident. št. za DDV: SI71824847
Višina osnovnega kapitala: 8.412.618,92 EUR
Datum registracije: 31.12.2004.
Lastniška struktura: 100 % Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, Francija
Razpolagamo z dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj, odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 30200-2212/04-22,16 z dne 30.12.2004 in odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 30200-1470/05-22,11 z dne 24.11.2005 in dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj, odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 40105-4/2018-2 z dne 14.6.2018.
Smo člani SZZ (Slovensko zavarovalno združenje, GIZ)
 
UPRAVA DRUŽBE
 
Predsednik uprave: Sergej Simoniti
Član uprave: Mindaugas Sventickas
NADZORNI SVET
 
Predsednik nadzornega sveta: Declan Gerard Daly
Namestnik predsednika nadzornega sveta: Jean-Philippe Oliver
Člani nadzornega sveta: Marcin Siwa, Constantin-Alexie Coman, Andraž Tinta, Sanja Dimec
Informacije javnega značaja - arhiv
Vrh