Pravno obvestilo

To spletno mesto objavlja COFACE, podružnica v Sloveniji, matična številka: 9213635, s sedežem na Trdinova ulica 4 v Ljubljani, vpisana pod vložno številko 2022/63006. COFACE, podružnica v Sloveniji je del Skupine Coface, katere matična družba je Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), delniška družba z osnovnim kapitalom v višini 137.052.417,05 EUR, s sedežem na naslovu 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, vpisana pri Nanterre RCS (poslovni register) pod številko B 552 069 791.
 
Spletno mesto vključuje informacije o družbi COFACE, podružnica v Sloveniji in produktih, ki jih ponuja. Informacije o drugih družbah iz Skupine Coface, ki delujejo na območju Adriatik podregije, so predstavljene ločeno na za to namenjenih podstraneh danega spletnega mesta.
 
To spletno mesto gosti družba Telehouse Int Corporation Europ Limited, 137 bd Voltaire, 75011 Pariz.
 
Številka DDV znotraj Skupnosti: FR54552069791
 
Telefon: 33 (0) 1 49 02 20 00
E-naslov: communication@coface.com
 
Poštni naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Vodja publikacije: Xavier DURAND, izvršni direktor
Skrbnik spletne strani: Nataša Peterlin, direktorica za marketing
 
Družbo Coface kot zavarovalnico odobrava in nadzira francoski organ za nadzor skrbnega in varnega poslovanja (ACPR, 61 rue Taitbout - 75009 Paris).
 
Z vstopom na to spletno mesto in njegovim pregledovanjem  sprejemate naslednje določbe:
 
1) Vse komponente tega spletnega mesta (zlasti besedilo, grafika, logotipi, fotografije in druga vizualna vsebina), skupaj z njihovo zasnovo in postavitvijo, so izključna last Skupine Coface in/ali COFACE, podružnica v Sloveniji. Komponente, prikazane na tej strani, se sme uporabljati, reproducirati in upodabljati samo za osebne namene. Prepovedana je kakršna koli prodaja, nadaljnja prodaja ali prenos tretji osebi na kakršen koli način. V nasprotnem lahko COFACE, podružnica v Sloveniji uporabi ustrezna pravna sredstva v okviru civilnega in/ali kazenskega prava.
 
2) Zavezujemo se, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bodo na voljo vse storitve, ki se ponujajo na tej spletni strani.
 
Ne odgovarjamo za:
  • začasno prekinitev zaradi posodabljanja nekaterih datotek,
  • operativne težave ali začasne prekinitve teh storitev, na katero ne moremo vplivati, zlasti ob izpadu električnih ali telekomunikacijskih storitev,
  • začasno prekinitev storitev zaradi razvoja in/ali vzdrževanja,
  • okvaro ali motnje v delovanju internetnega omrežja pri prenosu sporočil ali dokumentov.
3) Ko obiščete to spletno mesto, se lahko piškotek samodejno namesti v programsko opremo vašega brskalnika
 
Piškotek je majhna datoteka, ki ni namenjena prepoznavanju uporabnikov spletnega mesta, temveč beleži podatke o načinu uporabe spletnega mesta.
Te piškotke lahko zavrnete. Vendar vas obveščamo, da se lahko dostop do nekaterih storitev spremeni ali onemogoči, če je program brskalnika nastavljen tako, da zavrača piškotke.
 
Za več informacij preberite naš pravilnik o piškotkih.
 
4) To spletno mesto vključuje povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe. COFACE, podružnica v Sloveniji ne more biti odgovorna za posledice uporabe teh povezav.
 
Varstvo podatkov
 
COFACE, podružnica v Sloveniji je zavezana varstvu osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje, s strogimi politikami, kontrolami in nadzorom skladnosti, ki zagotavljajo, da se podatki hranijo in uporabljajo ustrezno, kot je opisano v izjavi o varstvu podatkov, ki je na voljo v razdelku o osebnih podatkih.
 
Varnost
 
Vaša odgovornost je, da sprejmete vse potrebne ukrepe, kot je uporaba posodobljene protivirusne programske opreme, za zaščito svojih podatkov in/ali programske in/ali strojne opreme pred okužbo z virusi.
 
Družba Coface zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala v primeru okužbe z virusom.
 
Vrh