Pravno obvestilo

To spletno mesto objavlja Coface PKZ zavarovalnica d.d., matična številka: 1903209000, delniška družba z osnovnim kapitalom  8.412.618,92 EUR, s sedežem na Davčni ulici 1 v Ljubljani, vpisana pod vložno številko 13919300 (Coface PKZ). Coface PKZ je del Skupine Coface, katere matična družba je Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), delniška družba z osnovnim kapitalom v višini 137.052.417,05 EUR, s sedežem na naslovu 1, place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes, vpisana pri Nanterre RCS (poslovni register) pod številko B 552 069 791.
 
Coface PKZ razpolaga z dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj, (odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 30200-2212/04-22,16 z dne 30.12.2004 in odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 30200-1470/05-22,11 z dne 24.11.2005) in dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj v zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj (odločba Agencije za zavarovalni nadzor št. 40105-4/2018-2 z dne 14.6.2018).
 
Spletno mesto vključuje informacije o družbi Coface PKZ in produktih, ki jih ponuja. Informacije o drugih družbah iz Skupine Coface, ki delujejo na območju Adriatic podregije, so predstavljene ločeno na za to namenjenih podstraneh danega spletnega mesta.
 
Z vstopom na to spletno mesto in njegovim pregledovanjem  sprejemate naslednje določbe:
 
1) Vse komponente tega spletnega mesta (zlasti besedilo, grafika, logotipi, fotografije in druga vizualna vsebina), skupaj z njihovo zasnovo in postavitvijo, so izključna last Skupine Coface in/ali Coface PKZ. Komponente, prikazane na tej strani, se sme uporabljati, reproducirati in upodabljati samo za osebne namene. Prepovedana je kakršna koli prodaja, nadaljnja prodaja ali prenos tretji osebi na kakršen koli način. V nasprotnem lahko Coface PKZ uporabi ustrezna pravna sredstva v okviru civilnega in/ali kazenskega prava.
 
2) Zavezujemo se, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bodo na voljo vse storitve, ki se ponujajo na tej spletni strani.
Ne odgovarjamo za:
  • začasno prekinitev zaradi posodabljanja nekaterih datotek,
  • operativne težave ali začasne prekinitve teh storitev, na katero ne moremo vplivati, zlasti ob izpadu električnih ali telekomunikacijskih storitev,
  • začasno prekinitev storitev zaradi razvoja in/ali vzdrževanja,
  • okvaro ali motnje v delovanju internetnega omrežja pri prenosu sporočil ali dokumentov.
3) Ko obiščete to spletno mesto, se lahko piškotek samodejno namesti v programsko opremo vašega brskalnika.
Piškotek je majhna datoteka, ki ni namenjena prepoznavanju uporabnikov spletnega mesta, temveč beleži podatke o načinu uporabe spletnega mesta.
Te piškotke lahko zavrnete. Vendar vas obveščamo, da se lahko dostop do nekaterih storitev spremeni ali onemogoči, če je program brskalnika nastavljen tako, da zavrača piškotke.
 
4) To spletno mesto vključuje povezave do spletnih mest, ki jih upravljajo tretje osebe. Družba Coface PKZ ne more biti odgovorna za posledice uporabe teh povezav.
Vrh