Naša ponudba

CofaNet Essentials

Brezplačna aplikacija za naše zavarovane partnerje

CofaNet Essentials

Aplikacija vam bo omogočala identifikacijo in enostavno dodajanje novega partnerja v zavarovalno polico, pregled nad vsemi aktivnimi kreditnimi limiti.

 

Cofanet je opremljen s številnimi možnostmi analize vašega portfelja kupcev, prav tako pa omogoča izvoz podatkov, če jih boste želeli podrobneje analizirati.

 

Vaša pogodba se enostavno obvlada - vaše kritje in deklaracija kateregakoli neplačanega dolga sta izpeljana preko zavarovane COFACE on line platforme CofaNet

  •   Coface pregleda vaš zahtevek za kritje ter za vsakega od vaših kupcev analizira njihov rezultat, trg, politično in ekonomsko okolje njihovih držav
  •   Vi pridobite garantirano kritje za vsakega kupca , ki je pod konstantnim monitoringom
  •   Vi obveščate COFACE pravočasno o vseh dogodkih, ki bi lahko povzročali neplačilo 
  •   V primeru neplačanega računa, takoj ko bomo sprejeli vaš zahtevek, Coface začenja postopek izterjave
  •   Če je dogodek neplačila potrjen, bodisi povezan s stečajem, problemom cash-flowa vašega kupca, ali z odločbo vlade - je vaša škoda je indemnificirana 

Coface vsem zavarovanim strankam omogoči dostop do varne in zelo uporabne aplikacije za obvladovanje njihove zavarovalne police

Dobro je vedeti

 

 

Prednosti:

  •  Dodajanje novih zahtevkov za kreditne limite
  •  Dodajanje sprememb (povišanje/znižanje višine limita) na že obstoječih kreditnih limitih
  •  Prijava vašega dolžnika v izterjavo in spremljanje postopka preko on-line sistema
  •  Sodelovanje z osebami odgovornimi za odobritev kreditnih limitov

Center za prenose

Vrh