Naša ponudba

Koristi

Zavarujte terjatve v samo 3 korakih in začnite poslovati še bolje

 • Izpolnite vprašalnik, tako da o vašem poslovanju pridobimo več informacij.
 • Prejmete ponudbo, ki vam jo po meri pripravimo v najkrajšem možnem času.
 • Sklenete pogodbo za dobo enega leta.

Podjetje, ki ima kontrolo nad svojim poslovanjem lahko učinkoviteje in hitreje dosega svoje cilje. Z vsemi koristmi, ki vam jih prinašajo storitve zavarovanja terjatev pri Coface si zagotovite varno, zanesljivo in finančno stabilno poslovanje vašega podjetja.

 

Na tej strani boste spoznali:

 • Kakšne so prednosti zavarovanja terjatev za vaše podjetje
 • Kakšne so prednosti zavarovanja terjatev za vašo banko
 • Kakšne prednosti pridobi banka, če ji odstopite pravice iz zavarovalne pogodbe
 • Kako lahko sklenete zavarovalno pogodbo v samo 3 korakih
Koristi

Zavarujte svoje premoženje in nemudoma pridobite koristi, ki bodo izboljšale vaše poslovanje

Zavarovanje terjatev zagotavlja vrsto prednosti, ki jih pridobite ob sklenitvi pogodbe s Coface:
 • Če vaš kupec ne poravna svojih obveznosti iz kakršnega koli razloga, vam pripada izplačilo nadomestila škode. To je vaše zagotovilo, da boste prejeli denar, tudi če gre vaš kupec v stečaj.
 • Hitreje dosegate poslovne cilje, povečate prihodke in dobičkonosnost ter samozavestneje širite prodajo na nove in nepoznane trge.
 • Podjetju zagotovite stabilnejši denarni tok in lažje načrtovanje prihodnjih potez.
 • Vaše podjetje pridobi višjo stopnjo gospodarske varnosti, saj je zaščiteno pred finančno izgubo.
 • Vaša bonitetna ocena se izboljša, kar vas postavi v še boljšo luč pri kreditodajalcih, s čimer pridobite boljše možnosti financiranja.
 • Pravice iz zavarovalne pogodbe lahko prenesete, delno ali v celoti, na izbranega financerja (asignacija).
 • Prva kreditna zavarovalnica poskrbi za spremljanje bonitetnih ocen vaših potencialnih kupcev in stalni monitoring obstoječih kupcev, poleg tega pa vam nudi stalno strokovno asistenco in vam ves čas stoji ob strani.
 • Prihranite čas in denar z zmanjšanjem administrativnih stroškov, saj vam ni treba preverjati kupcev in njihove plačilne sposobnosti, vso dokumentacijo pa hitro in enostavno oddate v spletni aplikaciji COFANET. Prav tako je pri zavarovanju celotne prodaje pomembno to, da se vam ni treba vsakokrat posebej dogovarjati o določenem instrumentu zaščite pred neplačili.
 • S sklenitvijo pogodbe o zavarovanju terjatev ste lahko prepričani, da na odgovoren način upravljate s tveganji.
 • Pridobite davčne in računovodske prednosti: zavarovalna premija je davčno priznan strošek, z zavarovanjem terjatev pa se zmanjša tudi število rezervacij za slabe terjatve.
 

Kaj pridobi vaša banka z zavarovanjem terjatev?

 • Bančni instituciji se zmanjša tveganje, saj je vaša bonitetna ocena boljša, kar pomeni, da ste zanesljivejši kreditojemalec.
 • Z zavarovalno pogodbo jamčite, da odgovorno upravljate s tveganji v vašem podjetju.
 • Vaš rating se lahko znatno izboljša, prav tako pa ima banka koristi od povečanja prihodkov in dobičkonosnosti vašega podjetja.
 

Kaj pridobi vaša banka, če ji odstopite pravice iz zavarovanja?

 • Zavarovanje terjatev banki omogoča zagotavljanje primernosti zastave, saj s preverjanjem lastniških povezav preprečujemo odstop terjatev med povezanimi osebami. S pomočjo evidence zavarovalnih pravic je med drugim onemogočeno tudi večkratno zavarovanje terjatev.
 • Banka se lažje odloča o obsegu financiranja, saj so vaši kupci preverjeni in resnični, njihovo poslovanje pa upravičuje višino odobrenega limita kritja. Odobreni limit namreč predstavlja realno oceno bodočega prometa z določenim kupcem, kar je odlična podlaga za oceno potrebe po financiranju.
 • Banka v najkrajšem času prejme podatke o spremembah limitov (višine, lastni deleži, pogoji), neplačevanju premije, odpovedi zavarovalne pogodbe in podobno. Tak monitoring velja samo za asignirane (prenesene) limite.
 • Banka ima možnost, da prejme izplačilo zavarovalnine, kar velja tudi v primeru, če gre vaše podjetje v stečaj. Tako banka prejme denar, s katerim lahko poplača zapadle kreditne obveznosti.
Vrh