Naša ponudba

Pogosto zastavljena vprašanja

Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?

 • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
 • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
 • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
 • lažji dostop do financiranja.
Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:
 • zmanjšanje tveganja,
 • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
 • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
 • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
 • izboljšanje vaše bonitete.
Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajona odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).
Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Coface zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.
 
Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.
 
Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

Katere reference in izkušnje imate?

Coface zavaruje terjatve do kupcev v preko 100 državah. Med našimi zavarovanci je večina največjih slovenskih izvoznikov.

Ali lahko zavarujemo terjatve samo do enega kupca?

Vsaka prodaja na odprt račun je povezana s tveganji, ne glede na boniteto kupca, zato je smotrno in najbolj varno zavarovati vso prodajo, ki jo vršite na odprt račun. Večji obseg zavarovanega prometa praviloma pomeni tudi nižjo premijsko stopnjo. V Prvi kreditni večinoma sklepamo zavarovalne pogodbe o zavarovanju celotne prodaje tako na domačem kot tujem trgu.
 
Zavarovanje posameznega kupca je možno le v primerih posamičnih (projektnih) poslov, pri katerih rok plačila ne presega 2 leti.

Kaj pa novi kupci, ki še niso vključeni v zavarovalno pogodbo?

Postopek je enostaven. Pošljete nam podatke o novem (potencialnem) kupcu na izpolnjenem Zahtevku za limit ali preko elektronske aplikacije COFANET.
 
Preučili bomo njegovo boniteto in vam v najkrajšem času sporočili možno višino limita zavarovalnega kritja. To vam bo zagotovo koristilo pri dogovarjanju pogojev poslovanja z novim kupcem. Odgovor o limitih je hiter, za manjše limite pa takojšen (avtomatska odobritev limita za slovenske kupce do zneska 10.000 EUR).

Kupci so iz Evropske unije, že dolgo jih poznamo in redno plačujejo. Ali je treba zavarovati tudi take kupce?

Na osnovi posebnosti vašega poslovanja se lahko dogovorimo zavarovanje samo za določen del vaše prodaje.
 
Zavarovati celotno prodajo je najbolj varno in na koncu tudi najceneje (večji obseg praviloma pomeni nižjo premijsko stopnjo). V praksi se namreč srečujemo s primeri  nesolventnosti v vseh državah, boniteta kupca se pogosto hitro spremeni in mnogi kupci kljub slabemu finančnemu stanju izvajajo politiko pravočasnega plačevanja obveznosti vse do dne uvedbe insolvenčnega postopka.

Kupec zamuja s plačilom in se ne odziva na moje klice. Kako mi lahko pomagate?

Pomembno je, da nas o tem pravočasno obvestite. Tako vam bomo lahko pomagali pri nadaljnjih ukrepih za preprečevanje oziroma zmanjšanje škode.
 
Z vašim soglasjem lahko dolžniku pošljemo opomin, vam pomagamo pri sklenitvi morebitnega reprograma dolžnikove obveznosti in svetujemo glede drugih možnosti zapiranja odprtih terjatev. V primeru potrebe po nadaljnji izterjavi vam bomo na podlagi izkušenj lahko svetovali pri odločitvi o nadaljnji izterjavi bodisi preko odvetnika bodisi preko izterjevalne agencije, kot je na primer družba Coface Slovenija Storitve.

Kdaj izplačate zavarovalnino?

Zavarovalnino izplačamo v 30 dneh po prejemu odškodninskega zahtevka s popolno dokumentacijo (povezava na obrazec). Odškodninski zahtevek lahko vložite po nastopu zavarovalnega primera, in sicer:
 • z dnem uvedbe insolvenčnega postopka, če je bil nad kupcem uveden stečajni postopek oziroma postopek prisilne poravnave;
 • ob izteku čakalne dobe (ko poteče 6 mesecev od zapadlosti najstarejše fakture) v primeru, da dolžnik zamuja s plačilom in ni v insolvenčnem postopku.

Ali krijete tudi stroške izterjave dolžnika?

Krijemo, in sicer v enakem razmerju, kot smo krili škodo.

Ali lahko zavarovanje terjatev pomaga pri pridobitvi bančnega posojila?

Da, zavarovalna pogodba izboljša boniteto zavarovanca, saj banke in poslovni partnerji podjetja vedo, da imate svoje terjatve zavarovane.
 
Ob tem lahko svoje pravice iz zavarovalne pogodbe prenesete tudi na banko ali drugo finančno institucijo (asignacija). Ta način delno ali v celoti nadomesti druge oblike zavarovanja, ki jih kreditodajalci običajno zahtevajo, in ste tako upravičeni do ugodnejšega financiranja.

Smo podjetje, ki prodaja papir ter šolski in pisarniški material. Prodajamo v Sloveniji, nekaj kupcev imamo na Hrvaškem in v Srbiji. Doma imamo veliko število manjših kupcev, s katerimi delamo na odprt račun in enako želimo delati tudi s kupci v Srbiji

Pri nas lahko zavarujete tako domače kot izvozne terjatve. Za pridobitev ponudbe vas vabimo, da izpolnite vprašalnik. Glede na to, da navajate večje število manjših kupcev, lahko na objektivni način določimo znesek, do katerega lahko male kupce izločite iz zavarovanja.
 
Poslovanje na elektronski način je možno preko naše spletne aplikacije COFANET, kjer lahko na enostaven način posredujete zahtevke za limit, vlagate odškodninske zahtevke in imate vpogled v bazo svojih kupcev. Odgovor o limitih je hiter, za manjše limite pa takojšen (avtomatska odobritev limita za slovenske kupce do zneska 10.000 EUR).

Smo mizarsko podjetje, izdelujemo pohištvo po meri. Izvažamo v Francijo in Italijo. Naročila so se v zadnjem času zelo povečala, zato želimo zavarovati terjatve do kupcev. Plačilni rok je 90 dni. Kaj moramo storiti? Kako se lahko dodatno zavarujemo gle?

Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik, na osnovi katerega vam bomo v najkrajšem možnem času pripravili ponudbo za zavarovanje izvoznih terjatev. Za več informacij ali nasvet nas pokličite na telefon +386 (0)1 2005 801 ali pošljite elektronsko pošto na naslov info-si@coface.com. Z veseljem vas bomo obiskali.
 
V zavarovanje lahko vključimo kritje rizikov pred dobavo. Takšno zavarovanje krije proizvodne stroške v primeru, da zaradi insolvenčnega postopka kupca blaga ni mogoče dobaviti.
Vrh