Novice in publikacije
03/07/2023
Tveganja držav in ekonomske študije

Azija: glede na našo zadnjo anketo imajo podjetja manj zamud pri plačilih

Azija: glede na našo zadnjo anketo imajo podjetja manj zamud pri plačilih

Anketa o plačilih podjetij v Aziji, ki jo je družba Coface izvedla med novembrom 2022 in aprilom 2023, zagotavlja vpogled v razvoj plačilnih navad in praks kreditnega upravljanja približno 2300 podjetij v azijsko-pacifiški regiji. Anketiranci delujejo na devetih trgih (Avstralija, Kitajska, posebna upravna regija HongkongIndijaJaponskaMalezijaSingapurTajvan in Tajska) ter v 13 sektorjih.
 
Anketa je pokazala, da je v letu 2022 v splošnem manj podjetij poročalo o zamudah pri plačilih. Delež podjetij, ki poročajo o zamudah pri plačilih, je s 64 % v letu 2021 padel na 57 % v letu 2022 - kar je najmanj v zadnjih 10 letih. Kljub temu so bile zamude pri plačilih v celotni azijsko-pacifiški regiji občutno daljše, saj so bili kreditni pogoji podjetij v okolju zelo velikih povišanj obrestnih mer, strožjih pogojev financiranja in višje inflacije bolj restriktivni. Povprečna zamuda pri plačilu se je s 54 dni v letu 2021 podaljšala na 67 dni.
 
Gledano po sektorjih, vključenih v anketo, se je povprečna zamuda pri plačilih povečala v sedmih od trinajstih sektorjev. Zamude so se najbolj povečale v trgovini na drobno (+15 dni), farmaciji (+10.5 days), in energetiki (+10 days). Najdaljša povprečna zamuda pri plačilu je bila v energetiki in gradbeništvu, in sicer 77 dni.
 
Zamude pri plačilih pa so bile najkrajše v kmetijsko-živilskem in tekstilnem sektorju, in sicer so se skrajšale s 60 dni leta 2021 na 52 dni leta 2022.
 
Po izkušnjah družbe Coface 80 % plačil, ki so v zamudi več kot šest mesecev (izjemno dolge zamude pri plačilih), ni nikoli poplačanih. Tveganja denarnega toka se pojavijo, ko izjemno dolge zamude pri plačilih predstavljajo več kot 2 % letnih prihodkov podjetja.
 
Anketa kaže, da se je delež anketirancev, pri katerih izjemno dolge zamude pri plačilih presegajo 2 % njihovih letnih prihodkov, zmanjšal s 34 % leta 2021 na 26 % leta 2022. Kljub izboljšanju v večini azijskih držav so bile razmere v Avstraliji drugačne, saj se je delež anketirancev z izjemno dolgimi zamudami pri plačilih povečal z visokih 56 % leta 2021 na 63 % leta 2022. Tveganje denarnega toka se je povečalo tudi v Maleziji, in sicer z 0 % leta 2021 na 26 %. Razmere bi se lahko v splošnem v prihodnjem mesecu poslabšale, saj se je v prvi polovici leta 2023 število insolventnih podjetij povečalo na Japonskem, v Koreji, Avstraliji, Hongkongu in Indiji.
 
Po pojasnilih 39 % anketirancev je na njihovo prodajo in denarni tok v letu 2022 najbolj vplivala naraščajoča cena surovin. Drugi dejavniki so bili motnje v poslovanju zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki so povzročili pomanjkanje delovne sile (27 %) in upad povpraševanja (20 %). Povišane cene surovin, zlasti energije, visoke obrestne mere in zaostreni finančni pogoji ter šibko svetovno povpraševanje v trgovini leta 2023 naj bi imeli omejevalen učinek na poslovno dejavnost.
 
Kaže, da so obeti za leto 2023 boljši, saj 77 % anketirancev pričakuje, da se bo gospodarska rast leta 2023 izboljšala.Indijska in tajska podjetja so bila najbolj optimistična gospodarstva, saj večjo rast pričakuje 92 % (9,4 odstotne točke več kot leta 2021) in 86 % (+5,6) anketirancev. Podjetja v Hongkongu in na Kitajskem, kjer je bila splošna karantena odpravljena šele konec leta 2022, so izrazila večje zaupanje, da se bo gospodarska rast v letu 2023 povečala, in sicer se je delež takih podjetij v Hongkongu povečal za 23,7 odstotne točke na 77 %, na Kitajskem pa za 16,3 odstotne točke na 84 %.

Economic growth graph

 

"Zadnja anketa je odražala izboljšanje izkušenj s plačili podjetij v Aziji leta 2022. Vendar pa bodo nadaljevanje vojne v Ukrajini, stopnjevanje tehnološkega rivalstva med ZDA in Kitajsko, skromno povpraševanje na trgih ZDA in Evrope, visoka inflacija ter skokovita povečanja obrestnih mer, ki so prispevala k zaostrenim denarnim in finančnim pogojem, v letu 2023 še naprej bremenili azijske potrošnike in podjetja. Družba Coface napoveduje, da se bo gospodarska rast v Aziji leta 2023 le rahlo okrepila na 4,5 %," je dejal Bernard Aw, glavni ekonomist za azijsko-pacifiško regijo pri družbi Coface.
 
 
Prenesi publikacijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snemi sporočilo za javnost : Azija: glede na našo zadnjo anketo imajo podjetja manj zamud pri pla... (320,49 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh