Novice in publikacije
28/09/2023
Novosti o družbi

COFACE: Bonitetna agencija Moody's je družbi Coface izboljšala oceno IFSR na A1

Bonitetna agencija Moody's je družbi Coface izboljšala oceno IFSR na A1

Bonitetna agencija Moody's je 28. septembra 2023 izboljšala bonitetno oceno finančnega položaja (Insurance Financial Strength Rating - IFSR) družbe Coface z A2 na A1. Agencija je spremenila tudi obete za družbo Coface s pozitivnih na stabilne.
 
V sporočilu za javnost agencija Moody's poudarja, da ta ocena odraža "vse večjo raznolikost skupine ter okrepljeno spremljanje in boljše upravljanje izpostavljenosti kreditnemu tveganju, zaradi česar agencija Moody's pričakuje, da bo prišlo do manjšega nihanja dobička in da bo zavarovalnica bolje kos gospodarskemu upadu. Zvišanje bonitetne ocene odraža tudi dobro raven kapitaliziranosti, ki jo skupina vzdržuje od leta 2020, in izboljšanje kakovosti sredstev."
 
Poleg tega je bila donosnost zavarovalnice Coface v zadnjih petih letih zelo visoka, saj je povprečni skupni količnik med letoma 2018 in 2022 znašal 71 %.
 
Moody's tudi meni, da je skupina od leta 2016 "izboljšala svoje procese spremljanja tveganj in bolj proaktivno prilagodila svoj portfelj tveganj. Čeprav bo nihanje prihodkov ostalo značilnost panoge kreditnih zavarovanj, agencija Moody's pričakuje, da bo to nihanje ostalo blago."
 
Nazadnje bonitetna agencija v svojih obetih poudarja, da ti "stabilni obeti odražajo Moodyjevo pričakovanje, da bo skupina Coface ohranila količnik Solventnosti II nad 180 %, količnik finančnega vzvoda pod 30 % in da skupina ne bo bistveno povečala svoje nagnjenosti k prevzemanju tveganj ali tveganju sredstev."
 
 
Phalla Gervais, direktorica za finance in tveganja:
 
"Zelo smo zadovoljni, da je bonitetna agencija Moody's izboljšala oceno na A1. To je nagrada za delo ekip družbe Coface in priznanje za visoko raven storitev, ki jih ponujamo našim strankam. Prav tako priznava agilnost in odpornost družbe Coface ter kakovost njenega upravljanja tveganj, ki so v središču naše kulture in strokovnega znanja. Družba Coface je na dobri poti, da uresniči svoj strateški načrt Build to Lead, in aktivno pripravlja naslednje poglavje, ki bo predstavljeno 5. marca 2024."

Snemi sporočilo za javnost : COFACE: Bonitetna agencija Moody's je družbi Coface izboljšala oceno... (345,91 kB)

Stik


NATAŠA PETERLIN

DIREKTORICA MARKETINGA IN KOMUNIKACIJ
T. +386 (0)1 2005 811 M. +386 (0)40 808 121
natasa.peterlin@coface.com
TRDINOVA ULICA 4- 1000 LJUBLJANA – SLOVENIJA

Vrh