Novice in publikacije
05/03/2024
Novosti o družbi

Coface je objavil strateški načrt za obdobje 2024-2027: Power the Core

Coface je objavil strateški načrt za obdobje 2024-2027: Power the Core

COFACE SA je objavil strateški načrt za obdobje 2024-2027, naslovljen Power the Core, njegov namen pa je oblikovati globalni referenčni ekosistem za upravljanje kreditnega tveganja.
 

Načrt Power the Core temelji na uspehih prejšnjih strateških načrtov

 
Coface je postavil trdne temelje, ki bodo podpirali njegov razvoj. Dejansko je:

 • vzpostavil najboljšo infrastrukturo na področju tveganj v panogi,
 • razvil zelo uspešno prodajno organizacijo na ključnih trgih,
 • poenostavil svoj model delovanja,
 • postavil temelje za poslovnoinformacijske storitve,
 • opredelil jasen načrt družbeno odgovornega poslovanja,
 • okrepil močno voditeljsko kulturo.

Nov načrt bo poglobil in razširil kakovost Cofaceove franšize

Njegovi cilji so zlasti:

 • doseči podatkovno in tehnološko odličnost,
 • poglobiti in razširiti Cofaceovo zgodovinsko franšizo na področju zavarovanja terjatev,
 • doseči donosno rast poslovnoinformacijskih storitev po dvomestni stopnji,
 • izkoristiti edinstveno kulturo obvladljivo velikega mednarodnega podjetja z močno predanostjo trajnostnosti.

Coface znova zvišuje finančne cilje skozi cikel

 • Približno 78-odstotni nediskontirani kombinirani količnik skozi cikel, kar je glede na načrt Build to Lead povečanje za 2 odstotni točki
 • 11,0-odstotna povprečna donosnost kapitala skozi cikel, kar je povečanje za 1,5 točke v trenutnem okolju ravni obrestnih mer
 • Plačilna sposobnost do zgornje meje ciljnega razpona od 155 do 175 % z vsaj 80-odstotnim deležem izplačanih dividend
 • Dodaten prispevek poslovnoinformacijskih storitev k povprečni donosnosti kapitala skupine v višini 50 bazičnih točk z začetkom leta 2027

Xavier Durand, glavni izvršni direktor skupine Coface, je povedal:

"Številni uspehi naših načrtov Fit to Win in Build to Lead so postavili močne temelje za Coface. Dokazali smo, da se naše dejavnosti med seboj dopolnjujejo in tako omogočajo oblikovanje referenčnega ekosistema za upravljanje kreditnega tveganja, ki povečuje vrednostno ponudbo za naše stranke.
 
Naš novi načrt Power the Core je namenjen krepitvi naših prednosti ter predanosti in strokovnega znanja zaposlenih, da bi pospešili svojo preobrazbo. Zlasti bomo zavestno vlagali v podatke in tehnologijo na področju zavarovanja terjatev in poslovnoinformacijskih storitev. Še naprej bomo krepili vodilni položaj na področju kreditnega zavarovanja in si hkrati prizadevali za donosno dvomestno rast informacijskih storitev.
 
Da bi dosegli te ambiciozne cilje, bomo izkoristili svojo edinstveno kulturo obvladljivo velikega mednarodnega podjetja, posvečenega strankam in trdno predanega odgovornostim na področju trajnostnosti.
 
Znova povečujemo finančne cilje skozi cikel, poleg tega pa želimo z začetkom leta 2027 doseči dodatnih pozitivnih 50 bazičnih točk prispevka poslovnoinformacijskih storitev k povprečni donosnosti kapitala skupine.
 
Kot pri prejšnjem načrtu bo tudi tokrat predanost zaposlenih in partnerjev ključni steber našega skupnega uspeha v službi naših strank."

1. Močni temelji: vsi cilji iz načrta Build to Lead so bili doseženi ali preseženi

Načrt Build to Lead smo predstavili februarja 2020. Izvajal se je v posebej negotovih razmerah: pandemija, izbruh inflacije, nezaslišana rast obrestnih mer, vrnitev vojne v Evropo. Coface ni odstopil od svoje strateške usmeritve in je s svojo agilnostjo zmogel doseči ali preseči vse cilje iz omenjenega načrta.
 
Poleg finančnih ciljev je Coface poenostavil model delovanja, pri čemer je občutno zmanjšal število informacijskih sistemov, in sicer za 40 %, ter znižal indeks zapletenosti na področju IT za 25 %.
 
V obdobju 2020-2023 se je Cofaceov kombinirani količnik močno zmanjšal in je v povprečju dosegal 69,1 %, kar je precej pod ciljem iz načrta Build to Lead in najboljši rezultat v panogi. Razmerje stroškov se je nenehno zmanjševalo, na škodni količnik pa so ugodno vplivale pretekle naložbe v infrastrukturo za upravljanje tveganj.
 
Prihodki so v povprečju na leto rasli po 6-odstotni stopnji, v prid pa sta jim šla rekordno zadržanje in rast prometa naših strank.
 
V zadnjih 4 letih je donosnost povprečnega opredmetenega kapitala znašala 10,8 %, kar presega 9,5-odstotni cilj.
 
Nazadnje je bila Cofaceova plačilna sposobnost kljub številnim gospodarskim, finančnim in političnim šokom stalno nad ciljnim razponom, kar je Cofaceu omogočilo, da kot ena prvih evropskih zavarovalnic leta 2020 začne z odkupi delnic delničarjem znova izplačevati donose.
 
Leta 2019 so bile poslovnoinformacijske storitve še razmeroma nezrele. Odtlej so se razvile in potrdile svoj potencial za rast. Ta dejavnost ima močne sinergije z zavarovanjem terjatev ter uporablja isto infrastrukturo na področju tveganj. Trenutno je donosna kljub velikim naložbam v rast. Rast te popolnoma storitvene dejavnosti, za katero ni potreben noben regulativni kapital, je med letoma 2019 in 2023 v povprečju dosegala 13 %.

2. Namen načrta Power the Core je oblikovati globalni referenčni ekosistem za upravljanje kreditnega tveganja

Cofaceovo prepričanje ostaja nespremenjeno: zavarovanje terjatev je storitvena dejavnost, v katero je težko vstopiti, ki raste in v kateri je Coface vzpostavil najboljšo infrastrukturo na področju tveganj na trgu. Ta infrastruktura uporablja podatke in ocene z lastninsko pravico, globalni doseg, globalno tehnološko platformo, izkušnje s prevzemi v zavarovanje skozi cikel, robustno regulativno in pravno okolje ter močno bilanco stanja.
 
Naš strateški načrt Power the Core bo tako na teh trdnih temeljih razširil in poglobil Cofaceove franšize. Zlasti bo zagotovil:

 • zavestno vlaganje v podatke in tehnologijo za vzpostavitev novih razlikovalnih podatkovnih in ocenjevalnih zmogljivosti s povezovanjem najsodobnejših tehnik modeliranja, podatkovne znanosti in zlasti umetne inteligence. Naložbe bodo posebej usmerjene v tehnologijo in povezljivost v korist strank;
 • poglobitev in širitev franšize na področju zavarovanja terjatev. Prevzemanje tveganj v zavarovanje bo še naprej potekalo disciplinirano, hkrati pa bomo nadaljevali vlaganje za rast, zlasti v segmentu malih in srednje velikih podjetij ter srednjem tržnem segmentu, in poskrbeli za poenostavitev izkušenj strank;
 • prizadevanja za donosno dvomestno rast poslovnoinformacijskih storitev. Z naložbami bomo še naprej dosledno gradili prodajne ekipe, širili pridobivanje podatkov, razširjali primere uporabe in nadgrajevali informacijske platforme;
 • izkoriščanje edinstvene Cofaceove kulture. Še naprej bomo krepili privlačno vrednostno ponudbo delodajalca in uresničevali zaveze na področju družbeno odgovornega poslovanja.

3. Načrt Power the Core zastavlja Cofaceu ambiciozne finančne cilje za leto 2027 in naprej

Dosledno izvajanje strateškega načrta bo Cofaceu omogočilo, da doseže izboljšane finančne cilje skozi cikel:

 • približno 78-odstotni nediskontirani kombinirani količnik skozi cikel, kar je glede na prejšnji načrt povečanje za 2 odstotni točki;
 • 11,0-odstotna donosnost povprečnega opredmetenega kapitala skozi cikel. Ta cilj velja v trenutnem okolju ravni obrestnih mer;
 • plačilna sposobnost do zgornje meje ciljnega razpona od 155 do 175 % z vsaj 80-odstotnim deležem izplačanih dividend v čistem dobičku;
 • dodaten prispevek poslovnoinformacijskih storitev k povprečni donosnosti kapitala skupine v višini 50 bazičnih točk z začetkom leta 2027.

Prenesite predstavitev načrta Power the Core in poiščite več informacij v naši rubriki za vlagatelje.
 
Želite deliti našo infografiko? Prenesite jo zdaj.

Snemi sporočilo za javnost : Coface je objavil strateški načrt za obdobje 2024-2027: Power the Co... (166,63 kB)
Vrh